Thuisverpleegkundigen moeten de identiteit van hun patiënt verifiëren

Vanaf 1 oktober 2017 zijn thuisverpleegkundigen verplicht om de identiteit van hun patiënt te verifiëren bij toepassing van de elektronische derdebetalersregeling, via lezing van de elektronische identiteitskaart (eID) of een ander identificatiemiddel. Dezelfde verplichting zal vanaf 2018 geleidelijk ook voor andere zorgverleners gelden.

 

Waarom deze verplichte verificatie?

Het is een administratieve vereenvoudiging:

 • de verpleegkundige weet dadelijk dat hij de patiënt die vermeld is op het doktersvoorschrift voor zich heeft
 • de ziekenfondsen weten ook welke zorgen de patiënt heeft gekregen
 • het zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen thuisverpleegkundigen en ziekenfondsen
 • het vermijdt administratieve fouten en fouten bij de facturatie

Hoewel de grote meerderheid van de verpleegkundigen correct de regels van de ziekteverzekering toepassen, laat het systeem ook toe om eventuele fraude tegen te gaan. Ook fraude van de patiënt (over zijn identiteit) kan hiermee voorkomen worden.

Start met de thuisverpleegkundigen

De verplichting om de identiteit van de patiënt te verifiëren bij toepassing van de elektronische derdebetalersregeling is een wettelijke maatregel van 2014 waarvan het Verzekeringscomité van het RIZIV in 2016 de eerste modaliteiten heeft vastgelegd.

De thuisverpleegkundigen zijn als eerste zorgverleners uitgekozen om deze maatregel toe te passen omdat zij al zeer sterk geïnformatiseerd waren.

Er is sinds 2016 ook overleg hierover met de organisaties van de thuisverpleegkundigen binnen de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-ziekenfondsen.

Hoe gebeurt de verificatie van de identiteit?

De verificatie kan gebeuren door elektronische lezing van een:

 • geldige Belgische elektronische identiteitskaart (eID), geldige elektronische vreemdelingenkaart
 • geldige ISI+-kaart (bijv. voor kinderen minder dan 12 jaar die nog geen eID hebben)
 • geldig attest van sociaal verzekerde afgeleverd door de ziekenfondsen.

In een beperkt aantal gevallen door

 • lezing van de barcode op het kleefbriefje van het ziekenfonds.
 • manueel ingeven van het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-code), bijv. bij een geldig attest van verlies of diefstal van de eID.

Als de patiënt echter weigert om zijn identiteitsdocument te laten lezen kan de verpleegkundige geen derdebetalersregeling toepassen.

Meer info en toelichting

Onze website bevat al informatie hierover:

 • de instructies voor de elektronische facturatie. Die hebben aan softwarefirma’s de mogelijkheid gegeven testen uit te voeren (gepubliceerd in oktober 2016)
 • uitleg over de maatregel en de toepassing op 1 oktober 2017 (gepubliceerd in december 2016)

… ook om, indien nodig, problemen bij de toepassing van het systeem op te vangen

Op onze website hebben we ook een aantal FAQ geplaatst in antwoord op vragen die we kregen van de verpleegkundigen.

Bijv.

 • Als de patiënt geen identificatiedocument bij heeft kan de verificatie achteraf gebeuren met een manuele invoering van het INSZ-nummer
 • Bij panne van het informaticasysteem zal de verpleegkundige het nummer manueel kunnen ingeven.

Verplichting bij andere zorgverleners vanaf 2018

Vanaf 2018 zullen we geleidelijk de verplichte verificatie ook uitbreiden naar andere zorgverleners, na overleg met de verschillende beroepsgroepen en een testperiode. Overleg met tandartsen en ziekenhuizen is al ver gevorderd maar een precieze datum voor de invoering van de verplichting kunnen we nog niet geven.

Op onze website zullen we de uitbreiding van de verplichte verificatie opvolgen.

Contacten