InfoSS: Instructies voor verzekeringsondernemingen

Het project InfoSS (INFOrmatisering Sociaal Statuut) is opgedeeld in verschillende fases: in de voorbereidende fase die start eind 2019 zal iedere verzekeringsonderneming toegang moet vragen tot een beveiligde server en kan ze RIZIV-nummers van zorgverleners verifiëren en contractgegevens uitwisselen via een validatieomgeving. Vanaf 2020 gebeurt een “initial load” in productieomgeving en start de continue uitwisseling van contractgegevens.

 

Aanvraag tot toegang tot de beveiligde server

Iedere verzekeringsonderneming moet alle contractgegevens digitaal met ons uitwisselen via een beveiligde SFTP-server.

Om de toegang tot deze server in orde te brengen, vragen wij om ons uiterlijk tegen 2/12/2019 de aanvraag tot toegang tot de InfoSS-server over te maken.

Van zodra wij de toegang in orde hebben gebracht, brengen wij de verzekeringsonderneming hiervan op de hoogte.

Verificatie van RIZIV-nummers

Het RIZIV-nummer is voor ons een essentieel gegeven om een digitaal contract aan de juiste zorgverlener te kunnen verbinden. Wij identificeren een contract namelijk door een combinatie van een contractnummer, het KBO-nummer van de verzekeringsonderneming en het RIZIV-nummer van de zorgverlener.

Om zeker te zijn dat uw verzekeringsonderneming contracten doorstuurt met correcte RIZIV-nummers, bieden wij u vanaf nu t.e.m. 29 februari 2020 de mogelijkheid om de RIZIV-nummers te actualiseren van zorgverleners met wie de verzekeringsonderneming een contract heeft afgesloten en waarvoor ze nog toekomstige stortingen van sociale voordelen verwacht.

De volgende procedure is van toepassing:

 1. U maakt een Excelbestand (versie niet ouder dan 97) met daarin in kolom A de lijst van nationale nummers van zorgverleners (één nummer per rij, geen hoofding).
  Opgelet:
  De nationale nummers moet u als tekst formatteren
  U mag geen scheidingstekens (bv. “.”,  “-“, “/” of blanco) gebruiken
  Alternatief:
  Wij aanvaarden ook een CSV-bestand zonder scheidingstekens en met 1 nationaal nummer per rij
 2. U beveiligt dit bestand met behulp van 7-zip
 3. U stuurt het bestand naar ons mailadres InfoSSPreLaunch@riziv-inami.fgov.be
 4. In een aparte mail stuurt u het wachtwoord naar hetzelfde mailadres
 5. Wij bezorgen u een beveiligd bestand met daarin de lijst van nationale nummers, aangevuld met de bijhorende RIZIV-nummers
 6. Wij bezorgen u ons wachtwoord via een aparte mail

Opgelet: u kan ons in de voorbereidingsfase maximaal 3 bestanden overmaken.

Digitale uitwisseling van contractgegevens in onze validatieomgeving

Eenmaal uw verzekeringsonderneming toegang heeft gekregen tot de beveiligde SFTP-server, kan u desgewenst de upload van contractgegevens testen via een validatieomgeving.
Voor deze upload geldt een vastgelegd .xsd-schema met bijhorende specificaties.

Via de SFTP-server bezorgen wij u dagelijks feedback over eventuele betalingen die wij hebben gedaan of plannen m.b.t. de door u overgemaakte contracten.

“Intial load”

Vanaf 5 maart 2020 kan uw verzekeringsonderneming in onze productieomgeving alle contractgegevens via een startbatch overmaken.
Voor deze upload geldt hetzelfde .xsd-schema met bijhorende specificaties als in validatieomgeving.

Continue uitwisseling van contractgegevens

Na de initial load zal uw verzekeringsonderneming in productieomgeving op continue basis contractgegevens met ons kunnen uitwisselen. Hierover voorzien wij hier later nog detailinformatie.

Belangrijk:

Uw verzekeringsonderneming zal ons de contractgegevens van apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen uiterlijk op 30 april 2020 moeten overmaken. Gebeurt dit niet, dan:

 • Zullen deze zorgverleners in de periode augustus – september 2020 een manuele procedure moeten volgen om toch nog het sociaal voordeel 2019 te bekomen
 • En dit enkel en alleen als u uiterlijk op 30 september 2020 hun contractgegevens via onze beveiligde SFTP-server toevoegt

Contacten

 

Laatst aangepast op 21 april 2020