print

Vanaf 1 mei 2018: opvolging van een patiënt met diabetes type 2 / voortraject – educatie over therapietrouw

Als apotheker, kunt u sommige subdoelgroepen van patiënten met een diabetes type 2 opvolgen om hun therapietrouw te controleren.

Op deze pagina:


Wie heeft recht op de vergoeding?

Patiënten tussen 15 en 69 jaar met een verhoogd cardiovasculair risico door een obesitas BMI > 30 EN/OF een arteriële hypertensie (url 1)  die  vooraf een voorschrift kregen van hun huisarts voor een verstrekking voor opvolging , hebben in  de loop van het kalenderjaar van het voorschrift recht op de vergoeding.
Ze hebben ook recht op de vergoeding als  het voorschrift dateert van het vorige kalenderjaar en de apotheker de opvolging uitvoert.

De arts moet de educatie voorschrijven. Dit is gebaseerd op een vastgesteld protocol met feedback aan de huisarts aan het einde van de sessie of na een kalenderjaar.

Welke verstrekkingen voert u uit?

U voert de volgende verstrekkingen uit:

 • Individuele sessie:  aansporen tot therapietrouw gedurende minstens 30 minuten, in een lokaal van uw apotheek, in de praktijkkamer van de huisarts of in een regiohuis van een locoregionale structuur.
 • Groepssessie:
  • aansporen tot therapietrouw, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden.
  • gevolgd door het opstellen en het bewaren  van een verslag met de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld.

Tijdens die sessies, tijdens de voorbereiding en/of de opvolging, doet u een aantal zaken:

 • U onderzoekt vooraf alle geneesmiddelen (antidiabetica of andere middelen) die de rechthebbende inneemt en diens therapietrouw (dosering, ogenblik van de inname, ondervonden problemen, bezorgdheden, vergetelheden...);
 • U geeft gedetailleerde en begrijpelijke informatie aan de rechthebbende over de geneesmiddelen, het juiste gebruik ervan, het beste moment voor de inname ervan, het omgaan met bijwerkingen, de combinaties die moeten worden vermeden (bijv. NSAID en metformine), het omgaan met problemen (bijv. hypoglycemie) en de alarmsignalen die een medische raadpleging noodzakelijk maken;
 • U verstrekt de documentatie die de kernboodschappen bevat die gevalideerd zijn en afgestemd zijn op de medicatie ;
 • U bevordert therapietrouw en stelt hulpmiddelen voor(informatiefolders, medicatieschema's, weekdoos, ...);
 • U volgt de therapietrouw op inzake de medicatie;
 • U geeft een feedback aan de voorschrijvende arts.  u brengt deze onmiddellijk op de hoogte  van elke bevinding waarvoor een snel optreden bij de rechthebbende gerechtvaardigd is.

Wat is het bedrag ten laste van de patiënt en ontvangen door u?

De patiënt moet niets betalen. U ontvangt het bedrag dat in de reglementering wordt beschreven.

Meer informatie

Reglementering

Contacten

Zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2” (voortraject)

E-mail: voortraject@riziv-inami.fgov.be