De derdebetalersregeling toepassen voor uw patiënt met het “statuut chronisch aandoening”: een mogelijkheid maar geen verplichting

Sedert 1 mei 2014, kunt u, als arts of tandarts, de derdebetalersregeling toepassen voor een patiënt met het statuut van persoon met een chronische aandoening (« statuut chronische aandoening »).
 

Bent u verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen ?

 
Nee.
U kan de derdebetalersregeling toepassen voor een patiënt met het « statuut chronisch aandoening », ongeacht of deze patiënt  de verhoogde tegemoetkoming. Dit betreft de raadplegingen en bezoeken van artsen en bepaalde verstrekkingen van tandartsen.
U bent evenwel niet verplicht om voor hem de derdebetalersregeling toe te passen.
 

Hoe kan u weten dat uw patiënt het “statuut chronisch aandoening” geniet?

 
Het ziekenfonds stuurt aan de patiënt een brief om hem mee te delen dat het « statuut chronisch aandoening » hem werd toegekend. Het is op voorlegging van deze brief dat u de derdebetalersregeling kan toepassen. De informatie betreffende de mogelijkheid om de derdebetalersregeling toe te passen is eveneens beschikbaar in de dienst consultatie van de verzekerbaarheid van MyCareNet.

Contacten

 

Laatst aangepast op 29 juni 2015