SUMEHR-premie huisartsgeneeskunde

Als huisarts komt u voor 2015 in aanmerking voor een premie voor het toegankelijk maken van SUMEHRS (Summarized Electronic Health Records). U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.


Wat is een SUMEHR ?

Een SUMEHR is een samengevat klinisch dossier van een patiënt opgemaakt volgens de specificaties opgesteld door het eHealth-platform.

Meer info over SUMEHR, over de doestellingen en de manier om het beschikbaar te maken voor andere zorgverleners (website van de FOD Volksgezondheid).

Wat is de SUMEHR-premie?

De SUMEHR-premie is een forfaitair bedrag dat wij betalen aan huisartsen die SUMEHRS opladen en toegankelijk maken.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie voor 2015 bedraagt 500 EUR.

Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op de premie, moet u volgens het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 (punt 4.3.2.) voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U was in 2015 erkend huisarts en had voor 2015 recht op de praktijktoelage en de telematicapremie.
  • U maakte in 2015 minstens 100 SUMEHRS (= SUMEHRS van minstens 100 unieke patiënten) toegankelijk via de digitale platformen VitalinkRSW of Abrumet.

Als u in 2015 deel uitmaakte van een groepspraktijk en zelf de drempel van 100 SUMEHRS niet haalde, dan hebt u toch recht op de premie als het gemiddelde aantal SUMEHRS van de artsen binnen uw groepspraktijk de drempel van 100 SUMEHRS overschreed.

Voorbeelden:

  • U werkte in 2015 in een groepspraktijk van 3 artsen die samen 290 SUMEHRS opgeladen hebben (arts 1: 150 SUMEHRS, arts 2: 100 SUMEHRS, arts 3: 40 SUMEHRS; gemiddelde < 100 SUMEHRS): artsen 1 en 2 hebben recht, arts 3 niet.
  • U werkte in 2015 in een groepspraktijk van 3 artsen die samen 310 SUMEHRS opgeladen hebben (arts 1: 150 SUMEHRS, arts 2: 100 SUMEHRS, arts 3: 60 SUMEHRS, gemiddelde > 100 SUMEHRS): artsen 1, 2 en 3 hebben recht.

Let wel:

Voor de berekening van het gemiddelde aantal SUMEHRS binnen een groepspraktijk houden wij enkel rekening met de huisartsen:

Moet u de premie aanvragen?

U moet geen aanvraag indienen.

Wij betalen de premie 2015 automatisch op basis van:

  • de beschikbare gegevens over de praktijktoelage en de telematicapremie 2015
  • de opgeladen SUMEHRS. De gegevens met betrekking tot het aantal SUMEHRS 2015 hebben wij in het 1e kwartaal 2016 gekregen van de digitale platformen Vitalink RSW en Abrumet.

Als u recht hebt op de premie, dan sturen wij u op 15 april 2016 een bevestigingsmail.

Eind april 2016 betalen wij de premie uit op het rekeningnummer dat u gebruikt voor de betaling van uw telematicapremie.

Als wij in april 2016 uw gegevens over de praktijktoelage en/of telematicapremie 2015 nog niet kennen en wij nadien vaststellen dat u toch recht hebt op die premies, dan zullen wij de betaling van uw SUMEHR-premie 2015 regulariseren.

Is er ook een SUMEHR-premie 2016?

Vanaf 2016 is er een geïntegreerde premie voorzien ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van eHealthdiensten (punt 4.1.5 van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017). Voor 2016 is er dus geen aparte SUMEHR-premie meer.

Momenteel kunt u die nieuwe geïntegreerde premie nog niet aanvragen. Zodra de exacte toekenningsmodaliteiten vastgelegd zijn, zullen wij ze op onze website publiceren.

Contacten

 

Laatst aangepast op 21 april 2016