Telematicapremie huisartsgeneeskunde

Als huisarts komt u in aanmerking voor een jaarlijkse telematicapremie. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat is de telematicapremie?

De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat wij jaarlijks betalen aan huisartsen die hun globaal medische dossiers (GMD) elektronisch beheren met een aanvaard softwarepakket.

Let op: wij betalen maar 1 keer per jaar de premie, dus ook als

 • u in de loop van het jaar verandert van softwarepakket
 • u als kandidaat-huisarts uw stage beëindigt en uw eigen praktijk opstart.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie voor 2015 bedraagt 817,2 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet u voldoen aan 2 voorwaarden:

 1. U bent een erkend of kandidaat-huisarts

  U bent een erkend of kandidaat-huisarts als u in het jaar waarop de premie betrekking heeft (volledig jaar of een gedeelte ervan) de bevoegdheidscode -003, -004, -005 of -006 hebt.

 2. U gebruikt een aanvaard softwarepakket voor het beheer van uw globaal medische dossiers

  U gebruikt in het jaar waarop de premie betrekking heeft (volledig jaar of een gedeelte ervan) een softwarepakket voor het beheer van uw globaal medische dossiers.

  Alleen de softwarepakketten die de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen aanvaard heeft, komen voor de premie in aanmerking.

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft tijdens haar zittingen van 24 februari, 30 juni en 15 december 2014 volgende softwarepaketten voor de toepassingsjaren 2014 & 2015 aanvaard:

 • CareConnect (HealthConnect)
 • Epicure (MedicalSoft)
 • HealthOne (HDMP)
 • Le Généraliste (PC Sol)
 • Medidoc (Corilus)
 • Medigest (Corilus)
 • Medinote (The Virtual Circle)
 • Pricare (Figac)
 • Accrimed (Corilus)
 • Daktari (Barista Software)
 • iCure (TakTik SA)
 • Medinect (OFFIMED)
 • Omnipro (MIMS)
 • Windoc (CompuGroup Medical Belgium bvba)
 • Prodoc (CEGEKA)

Let op: om in aanmerking te komen voor de telematicapremie 2015, moet u nog geen SUMEHRS toegankelijk maken. Voor het opladen van SUMEHRS in 2015 voorzien wij een aparte SUMEHR-premie.

Hoe vraagt u de premie aan ?

Dit kan enkel elektronisch:

 1. In uw softwarepakket maakt u een elektronisch aanvraagformulier aan
 2. U stuurt dit formulier door via onze webmodule “online aanvragen van RIZIV-vergoedingen”.
  • U vindt deze webmodule door in het online beheer van uw identificatie- en financiële gegevens (MyRiziv). Voor een maximale bescherming van uw gegevens kan u hier enkel toegang toe krijgen via uw elektronische identiteitskaart of burgertoken.
  • In de toepassing MyRiziv te kiezen voor “Premieaanvraag”.
  • Bevestigt hierbij uw rekeningnummer.

Let op: Bent u kandidaat-huisarts en bepaalt de opleidingsovereenkomst met uw stagemeester dat de telematicapremie voor uw stagemeester bestemd is? Doe dan het volgende:

 • Stuur zelf uw aanvraagformulier door via onze  webmodule “online aanvragen van RIZIV-vergoedingen”
 • Kies het rekeningnummer van uw stagemeester of kies uw eigen rekeningnummer, maar schrijf de telematicapremie over naar uw stagemeester zolang u stage doet.

Wanneer vraagt u de premie aan?

Voor de premie van 2015 kan u de aanvraag indienen vanaf 1 mei 2015 tot uiterlijk 30 april 2016.

Is er ook een telematicapremie 2016?

Voor 2016 is er geen aparte telematicapremie meer.

Vanaf 2016 is er een geïntegreerde premie voorzien ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van eHealthdiensten (punt 4.1.5 van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017).
Momenteel kunt u die nieuwe geïntegreerde premie nog niet aanvragen. Zodra de exacte toekenningsmodaliteiten vastgelegd zijn, zullen wij ze op onze website publiceren.

Wanneer ontvangt u de premie?

U ontvangt de premie binnen de 3 maanden nadat u een geldig aanvraagformulier via onze RIZIV-webmodule hebt opgeladen.

Meer weten?

Gedetailleerde informatie over onze RIZIV-webmodule ”online aanvragen van RIZIV-vergoedingen”: zie informatiedocument.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 31 januari 2018