Een GMD attesteren voor uw patiënten van 45 tot 74 jaar met het statuut ‘chronische aandoening’

Sinds 1 januari 2016 is het bedrag van het globaal medisch dossier (GMD) 55 EUR als uw patiënt tussen 45 en 74 jaar oud is en het statuut ‘chronische aandoening’ heeft.
Vanaf 1 juli zullen de verzekeringsinstellingen u dat bedrag betalen voor uw patiënten voor wie het verschuldigd is.
Voor uw andere patiënten blijft het bedrag van het GMD 30 EUR.

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt altijd volledig tegemoet in het bedrag van het GMD. Er is dus geen persoonlijk aandeel of remgeld voor uw patiënten.


Hoe attesteert u vanaf 1 juli het GMD van een patiënt die tussen 45 en 74 jaar oud is en het statuut ‘chronische aandoening’ heeft?

U beheert de GMD's van uw patiënten via MyCareNet (eGMD)

Na de elektronische kennisgeving van het GMD of van de raadpleging/het huisbezoek op basis waarvan het GMD kan worden verlengd, zal de verzekeringsinstelling u automatisch 55 EUR betalen.

U beheert de GMD's van uw patiënten via een getuigschrift op papier

 • Bij een attestering van het GMD (opening of verlenging):
  • Past u de derdebetalersregeling toe?
   Als het om een patiënt gaat die tussen 45 en 74 jaar oud is en het statuut ‘chronische aandoening’ heeft, zal de verzekeringsinstelling u het bedrag van 55 EUR betalen.
  • Ontvangt u een contante betaling?
   Aangezien het voor u moeilijk is om te bepalen of uw patiënt het statuut ‘chronische aandoening’ heeft, rekent u hem altijd 30 EUR aan. De verzekeringsinstelling zal u het aanvullende bedrag van 25 EUR betalen als het om een patiënt gaat die tussen 45 en 74 jaar oud is en het statuut ‘chronische aandoening’ heeft.
 • Bij een administratieve verlenging van het GMD:
  de verzekeringsinstelling zal u het bedrag van 55 EUR betalen (in september van het jaar x+1).

Hoe ontvangt u het aanvullende bedrag voor de GMD's die vóór 1 juli 2016 zijn geattesteerd?

Voor alle GMD's die in de loop van het 1e semester 2016 zijn geopend of verlengd, zullen de verzekeringsinstellingen u alle eventuele aanvullende bedragen van 25 EUR in één keer betalen.

Wat is de context van de verhoging?

Die verhoging van het bedrag van het GMD voor die specifieke patiëntengroep is het gevolg van de uitvoering van het nationaal akkoord artsen - ziekenfondsen 2016-2017 en van de integratie van het GMD+ in het GMD sinds 1 januari 2016.
Die maatregel zorgt voor een optimale coördinatie van de verzorging van de patiënten die ze het meest nodig hebben.

Volgens ramingen zijn er ongeveer 365.000 patiënten van 45 tot 74 jaar met het statuut ‘chronische aandoening’.

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 augustus 2016