Zorgtrajecten: 2e verplichte gegevensinzameling via een nieuwe webtoepassing

Als huisarts/geregistreerde huisartsengroepering moet u bepaalde gegevens van uw patiënten met een zorgtraject registreren en bezorgen aan het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid (WIV). De periode om die gegevens te registreren is verlengd tot 14 februari 2018 (in plaats van 31 januari 2018).

Healthdata.be  meldt dat de huisartsen al gegevens hebben geregistreerd voor 22.487 patiënten in de periode van 1 november tot 18 december.


Voor welke patiënten gegevens bezorgen?

Bezorg gegevens over uw patiënten:

 • die uiterlijk op 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart
 • waarvan het zorgtraject actief is (niet onderbroken door het ziekenfonds) op 1 oktober 2017.  

Wanneer gegevens bezorgen?

Bezorg de gegevens uiterlijk op 14 februari 2018.

Waar vindt u een lijst met uw patiënten met een zorgtraject?

Het Nationaal intermutualistisch college (NIC) heeft u begin november een lijst gestuurd met daarop de namen van uw patiënten met een actief zorgtraject en de begindatum van hun zorgtraject.

Hoe de gegevens bezorgen?

Bezorg de gegevens via de nieuwe beveiligde webtoepassing ontwikkeld door het Healthdata.be platform:

Let op: Nog niet alle EMD zijn geïntegreerd met ‘Healthdata for primary care’

Sommige EMD zijn op 1 oktober 2017 nog niet geïntegreerd met HD4PrC en laten nog geen extractie toe. De EMD-leveranciers hebben zich ertoe geëngageerd dat alle artsen die hun gegevens op gestructureerde wijze hebben geregistreerd, ze kunnen bezorgen via extractie vóór 31 december 2017.

Om te weten of een EMD de extractie toelaat en voor meer informatie:

 • Raadpleeg de lijst EMD op healthdata.be (regelmatig bijgewerkt). 
 • Contacteer de EMD-leverancier.

Welke gegevens bezorgen?

 • Geboortedatum, geslacht en woonplaats
 • Startdatum van het zorgtraject
 • Voor diabetes type 2:
  • Gewicht, lengte, bloeddruk
  • Laboresultaten: HbA1C, LDL-cholesterol
 • Voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie:
  • Bloeddruk en diabetes ja/neen
  • Laboresultaten: hemoglobine, eGFR en creatinine

Welke feedback komt er over de ingezamelde gegevens?

De volgende feedback is gepland:

 • Een nationaal rapport op basis van de geaggregeerde gegevens.
 • Een individuele feedback via de beveiligde webtoepassing in 2019. Niemand behalve uzelf kan kennis nemen van uw individuele feedback.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 februari 2018