Eenheidsdossier mobiliteitshulpmiddelen

Inlichtingen betreffende de tussenkomst van de Fondsen voor integratie van personen met een handicap.

​'Eenheidsdossier' mobiliteitshulpmiddelen

inlichtingen betreffende de tussenkomst van de Fondsen voor integratie van personen met een handicap

Op 21 april 2006 werd een overlegvergadering tussen de Fondsen voor integratie van personen met een handicap en de verzekeringsinstellingen belegd betreffende de werking van het ‘eenheidsdossier’ ingevoerd door de nieuwe nomenclatuur van mobiliteitshulpmiddelen. Deze vergadering heeft een aantal problemen rond de werking van het ‘eenheidsdossier aan het licht gebracht.
 
De belangrijkste aangekaarte problemen zijn de volgende :
  • Veel doorgestuurde dossiers komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van de Fondsen (ofwel is de patiënt ouder dan 65 jaar en niet ingeschreven bij het Fonds, ofwel voorziet de reglementering van het Fonds geen tussenkomst voor het soort mobiliteitshulpmiddel dat wordt gevraagd).
  •  Het onderwerp van aanvraag tot tussenkomst gericht aan het Fonds is zelden gespecificeerd, wat het onderzoek van het dossier moeilijk maakt.

Teneinde de werking van het ‘eenheidsdossier' te verbeteren hebben de vier Fondsen zich ertoe verbonden om hun criteria van tussenkomst in het kader van de mobiliteitshulpmiddelen door te sturen, zodat deze informatie aan alle actoren kan worden verzonden. Er werd aan elk Fonds gevraagd om, in een begrijpelijke taal voor de patiënt, duidelijk op papier te zetten welke de aanvragen zijn waarvoor het toekennen van een tussenkomst mogelijk is en welke de aanvragen zijn die in geen enkel geval het onderwerp van een tussenkomst van zijn kant kunnen zijn.

Hierna gaan de inlichtingen overgemaakt door

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de nadruk wordt gelegd op de responsabilisering van elke actor, bij elke stap van de aanvraagprocedure, ten dienste van de patiënt en voor een efficiënte werking van het systeem.

Dankzij deze inlichtingen zal u, als bandagist, in staat zijn om de patiënt in het begin van de procedure te informeren over de wenselijkheid om de overdracht van zijn dossier naar het Fonds al dan niet te vragen. Zo kunnen een aantal teleurstellingen voorkomen worden.

Bovendien worden deze inlichtingen ook naar de multidisciplinaire teams en naar de verzekeringsinstellingen opgestuurd.

Contacten

 

Laatst aangepast op 02 september 2014