Mobiliteitshulpmiddelen

U vindt hier een overzicht van de informatie over de hulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit die de ziekenfondsen geheel of gedeeltelijk terugbetalen.


Belangrijke info in het kader van de 6e staatshervorming

Wat zijn mobiliteitshulpmiddelen ?

Het zijn alle hulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit die de ziekenfondsen geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Rolstoelen zijn de meest gekende maar er zijn bv. ook loophulpmiddelen of antidecubituszitkussens, onderstellen voor zitschelpen, enzovoort.

Lijst van mobiliteitshulpmiddelen

Er is een tegemoetkoming voor de rolstoel als de rolstoel is opgenomen op de lijst van mobiliteitshulpmiddelen. Op deze lijst vindt u details over :

  • de publieksprijs
  • het eventuele supplement van de patiënt
  • de tegemoetkoming van het ziekenfonds.

Lijst van multidisciplinaire teams

Sommige rolstoelen / andere mobiliteitshulpmiddelen vereisen dat een multidisciplinair team het functioneren van de patiënt beschrijft op verschillende niveau’s van zijn/haar omgeving.

Eenheidsdossier mobiliteitshulpmiddelen

Een aanvraag mobiliteitshulpmiddelen geldt zowel voor tussenkomst van de ziekenfondsen als voor de tussenkomst van de Fondsen voor integratie van personen met een handicap van de gewesten. Er is dus een eenheidsdossier mobiliteitshulpmiddelen.

Verhuursysteem van rolstoelen aan patiënten in ROB/RVT

Patiënten die verblijven in een rustoord voor bejaarden (ROB) of een rust- en verzorgingstehuis (RVT) hebben recht op een rolstoel via het verhuursysteem van rolstoelen aan rechthebbenden in ROB/RVT.

Lijst van contactpersonen bij de verzekeringsinstellingen voor de dossiers ‘mobiliteitshulpmiddelen’

Hierbij vindt u de lijst van contactpersonen bij elke landsbond van de verzekeringsinstellingen voor de dossiers mobiliteitshulpmiddelen. Wij wensen u eraan te herinneren dat deze personen enkel mogen worden gecontacteerd voor aanhoudende en algemene problemen die u zou ondervinden bij het indienen van aanvragen tot terugbetaling mobiliteitshulpmiddelen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 24 juli 2017