Verhuursysteem van rolstoelen aan rechthebbenden in ROB/RVT

Voor bewoners van een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis bestaat een verhuursysteem van rolstoelen.
Er komen 3 types van rolstoelen voor in het verhuursysteem: de manuele standaardrolstoel, de manuele modulaire rolstoel en de manuele verzorgingsrolstoel.

De rolstoelen en de aanpassingen moeten voorkomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.


​Hoe werkt het verhuursysteem van rolstoelen ?

Hierbij vindt u een verklarende nota die het verhuursysteem uitlegt.

Model van huurcontract voor verhuur van rolstoelen in ROB/RVT

Er moet een huurcontract worden afgesloten tussen de erkende bandagist en de bewoner om recht te hebben op het maandelijks huurforfait.

Het model van huurcontract voor verhuur van rolstoelen in ROB/RVT is een model dat werd vastgelegd door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Databank betreffende het verhuursysteem van rolstoelen in ROB/RVT

Om dit verhuursysteem te evalueren werd er beslist om een databank op te richten zodat de verhuurde rolstoelen kunnen worden opgevolgd.

Alle bandagisten die in het verhuursysteem actief zijn, moeten de gegevens betreffende de rolstoelen die ze in het kader van dit systeem beheren, aan het RIZIV overmaken. Deze gegevensoverdracht betreft de gegevens beginnende vanaf 1 januari 2010!

Toegang tot de webtoepassing voor het verhuursysteem. 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 13 januari 2016