De toeslag attesteren voor de eerste behandelingsverstrekkingen voor “courante” en “Fa”-aandoeningen tot 31 december 2018

De overeenkomst 2018-2019 tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen (M/18) omvat vanaf 1 februari 2018 onder andere een verhoging van de eerste negen basisverstrekkingen om “courante” en “Fa”-aandoeningen te behandelen. De eerste vijf verstrekkingen gaan naar 24 euro, de zesde tot negende verstrekking naar 22,63 euro. De invoering van een toeslag zorgt voor deze opwaardering. Deze toeslag wordt volledig vergoed door de verzekering voor geneeskundige verzorging.


Voor welke prestaties en met welke pseudocode attesteert u die toeslag?

De toeslag is mogelijk bij de volgende verstrekkingen, hierna “basisverstrekkingen” genoemd: 560011, 560114, 560210, 560313, 560501, 560534-560545, 563010, 563113, 563216, 563312, 563570-563581.

U attesteert die toeslag via de volgende pseudocodes

“Courante” aandoeningen

Pseudocode
van de toeslag
Bedrag Toeslag bij:
562516 1,74 EUR de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde verstrekking van 560011, 560114, 560210 of 560313
562520 1,74 EUR de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde verstrekking van 560501
562531 0,37 EUR de 6e, 7e , 8e of 9e verstrekking van 560011, 560114, 560210 of 560313
562542 0,37 EUR de 6e, 7e , 8e of 9e verstrekking van 560501
562553-562564 6,66 EUR de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde verstrekking van 560534-560545
562575-562586 5,29 EUR de 6e, 7e , 8e of 9e verstrekking van 560534-560545


Aandoening van de “Fa-lijst”

Pseudocode
van de toeslag
Bedrag Toeslag bij:
562590 1,74 EUR de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde verstrekking van 563010, 563113, 563216 of 563312
562612 0,37 EUR de 6e , 7e , 8e of 9e verstrekking van 563010, 563113, 563216 of 563312
562634-562645 6,66 EUR de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde verstrekking van 563570-563581
562656-562660 5,29 EUR de 6e , 7e , 8e of 9e verstrekking van 563570-563581

Vermeld in alle gevallen de pseudocode van de aangerekende toeslag op het getuigschrift voor verstrekte hulp, vlak onder of naast de verstrekking waaraan die toeslag is gekoppeld.

In welke situaties kunt u die toeslag attesteren ?

De toeslag is mogelijk in het begin van de behandeling (1 tot en met 9de zitting) bij “courante aandoeningen” en de “Fa-aandoeningen”.

De maatregel start op 1 februari 2018, dit houdt in dat de verstrekkingen verleend vanaf 1 februari kunnen verhoogd worden met de toeslag. Welke toeslag (voor de eerste 5 zittingen, voor de zittingen 6 tot en met 9) van toepassing is, hangt af van het aantal verstrekkingen die voor 1 februari 2018 al zijn verleend voor die behandeling.

Wat verstaan we onder "behandeling"?
Met "behandeling" bedoelen we een reeks verstrekkingen bedoeld voor een enkele aandoening.
De start van de behandeling is gekoppeld aan de eerste basisverstrekking van een groep van 18 “basisverstrekkingen” in de courante aandoeningen of aan de eerste “basisverstrekking” binnen een validiteitsperiode van een Fa-aandoeningen.

De behandeling kan gespreid zijn over 2 kalenderjaren. Dan kunnen de toeslagen  slechts 1 keer worden geattesteerd per behandeling. Welke toeslag van toepassing, is hangt ook af van het aantal verstrekkingen dat in het vorige kalenderjaar zijn verleend voor die behandeling.

In een bepaalde periode kunnen een courante aandoening en een Fa-aandoening worden behandeld met aparte tellers voor de “basisverstrekkingen”. Ook voor de toeslagen worden aparte tellers gehanteerd, met andere woorden het aantal toeslagen aangerekend in een bepaalde periode voor een courante aandoening heeft geen invloed op het aantal toeslagen dat kan worden aangerekend voor de Fa-aandoening en vice versa.

Verduidelijkingen en modaliteiten van gebruik voor deze toeslagen
Voor de ambulante basisverstrekkingen bij de courante aandoeningen zijn de toeslagen mogelijk per blok van 18 zittingen. Een toestemming van de adviserend arts om een bijkomende reeks van 18 “basisverstrekkingen” te attesteren bij nieuwe pathologische situaties (art.7 §10) leidt tot een bijkomende reeks van 9 mogelijks attesteerbare toeslagen. Aangezien per kalenderjaar er maximaal 2 bijkomende reeksen van basisverstrekkingen kunnen worden goedgekeurd bedraagt het maximaal aantal toeslagen per kalenderjaar bij courante aandoeningen 27.

Door de specifieke modaliteiten van de attestering van de behandeling van gehospitaliseerde patiënten in het kader van de courante aandoeningen, o.a. geen beperking tot 18 “basisverstrekkingen” per jaar, geldt voor die situatie een aparte regeling: op jaarbasis kan per patiënt de basisverstrekking 560501 maximaal 9 keer verhoogd worden met een toeslag. Of en welke toeslag (1-5 of 6-9) kan worden geattesteerd is afhankelijk van de reeds geattesteerde toeslagen gekoppeld aan een basisverstrekking 560501 voor die patiënt in dat kalenderjaar.

Bij de “Fa” –aandoeningen wordt het aantal basisverstrekkingen bekeken per behandeljaar. Als tijdens dat “behandejaar” een nieuwe Fa ontstaat, kan na een aanvraag, goedgekeurd door de adviserend arts, een nieuwe Fa worden opgestart waarbij de vorige wordt afgesloten. Het aantal toeslagen dat binnen de eerste Fa werd geattesteerd heeft geen invloed op het aantal toeslagen dat binnen de nieuwe Fa mag worden geattesteerd.

Er zijn maximaal 9 toeslagen mogelijk per ambulante behandeling per pathologische situatie. Indien in een behandeling minder dan 9 toeslagen zijn geattesteerd wordt bij een nieuwe pathologische situatie (courante of Fa-aandoening) het aantal attesteerbare toeslagen niet verhoogd met het aantal eventueel niet-geattesteerde toeslagen van vorige behandelingen.

Bij de Fa-situatie die een uro-, gyneaco-, colo- of proctologische revalidatie  (art. 7, §14, 5°, A, h) vereist, kunnen geen toeslagen worden geattesteerd aangezien die behandeling pas wordt opgestart binnen de Fa-aandoening na 18 basisverstrekkingen in de “courante aandoeningen”. Die behandeling wordt dus beschouwd als zijnde gestart binnen de “courante” aandoeningen.

Wanneer u die toeslag aanrekent, dan moet u de patiënt hierover informeren voor het begin van de behandeling.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 21 december 2018