Overeenkomst 2022 vastgesteld door het Verzekeringscomité voor de kinesitherapeuten voor de jaren 2022 en 2023 (M/22)

Het verzekeringscomité  heeft op 25 april 2022 een nieuwe overeenkomst M/22 vastgesteld voor de jaren 2022 en 2023. Deze overeenkomst is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 mei 2022.

 

Krachtlijnen van de overeenkomst

De overeenkomst M/22 bevat de volgende krachtlijnen:

 • Vanaf 1 juni 2022 worden de honoraria van verschillende verstrekkingen geherwaardeerd waarbij  vooral aandacht gaat naar verstrekkingen in de praktijkkamer en bij de patiënt thuis, die in de vorige overeenkomst niet werden verhoogd.
  Zo komen:
  • de verstrekkingen M24  “10de tot 18de zitting” in de courante pathologie op 24 euro of 25,37 euro (huisbezoek);
  • de verstrekkingen M24 “21ste  tot 60ste zitting” in de Fa lijst en “61ste  tot 80ste zitting” in de Fb lijst en de 2de zitting van de dag in het ziekenhuis op 23 euro of 24,37 euro (huisbezoek);
  • de verstrekking M24 voor palliatief huisbezoek op 24,37 euro;
  • de verstrekkingen M24 voor huisbezoeken in de Fb-lijst (1ste tot 60ste zitting) en de E-lijst op 26,37 euro;
  • de verstrekkingen M36 voor huisbezoeken in de Fb-lijst en de E-lijst op 38,87 euro;
  • de verstrekkingen M48 in de E-lijst op 49 euro of  50,37 euro (huisbezoek);
  • de verstrekkingen M96 in de E-lijst op 90 euro of 91,37 euro (huisbezoek).

Belangrijk: Door het systeem van de vaste remgelden blijft het bedrag dat de patiënt zelf betaalt gelijk.

 • Verhoging van de sociale voordelen met ruim 10 %.
 • Behouden van de premie voor kwaliteitspromotie van 2.000 euro  voor de jaren 2022 en 2023.
 • Er zijn concrete initiatieven binnen het kader van quintuple aim, onder andere betreffende een nieuwe nomenclatuur, de praktijkvoering van de kinesitherapeuten en de verdere digitalisering van de interacties met de verzekeringsinstellingen.
 • Er worden mogelijke pistes naar voor geschoven voor maatregelen in de volgende jaren.

Opmerking: Deze overeenkomsttekst vervult een voorwaarde zodat voor de periode 1/6 tot 31/12 van het jaar 2022 een bijkomend budget van 13.856.000 euro kan worden toegekend.  Op basis van een voorstel van de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten – verzekeringsinstellingen wordt dit bedrag besteed aan een verhoging op 1/6/22 van de volgende honoraria:

 • de honoraria met betrekking tot de verstrekkingen M24 in de courante pathologie (1ste tot 9de zitting) van 26 EUR naar 27,10 EUR en deze van 27,37 EUR naar 28,47 EUR (huisbezoek).
 • de honoraria met betrekking tot de verstrekkingen M24 in de Fa (1ste tot 20ste zitting) van 25 EUR naar 26,10 EUR en deze van 26,37 EUR naar 27,47 EUR (huisbezoek).
 • de honoraria met betrekking tot de verstrekkingen M24 in de Fb lijst (1ste tot 60ste zitting) (uitgezonderd huisbezoek) van 25 EUR naar 26,10 EUR;
 • de honoraria met betrekking tot alle verstrekkingen M24 voor perinatale kinesitherapie met 1,10 EUR.
 • de honoraria van de verstrekkingen M24 in de E-lijst (uitgezonderd huisbezoek) van 25 EUR naar 26,08 EUR.

Wat betekent een overeenkomst vastgelegd door het Verzekeringscomité ?

Aangezien ondanks de goede wil van alle partijen geen overeenkomst kon worden afgesloten binnen de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten – verzekeringsinstellingen, heeft het Verzekeringscomité een overeenkomst vastgesteld, die ter toetreding wordt voorgelegd aan iedere beoefenaar van de kinesitherapie, conform art. 49, §5 van de GVU-Wet.

Deze overeenkomst kan op elk moment vervangen worden door een nieuwe overeenkomst die onderhandeld is tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen.

Gevolgen van toetreding (of niet) tot de overeenkomst

69,67% van de kinesitherapeuten zijn toegetreden tot de overeenkomst 2022.

Als u bent toegetreden:

Als u niet bent toegetreden:

 • vermindert de terugbetaling voor al uw verstrekkingen met 25% (-25%-regel) vanaf 1 juli 2022 en gedurende de hele conventie. Patiënten betalen bijgevolg hoger remgeld en mogelijks toeslagen op tarieven die u kan aanrekenen.
 • deze vermindering geldt niet voor rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming. U bent verplicht de tarieven in de overeenkomst te hanteren voor deze patiënten.

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 juni 2022