Overeenkomst M/18 tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen

De nieuwe overeenkomst M18 is getekend in de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten – verzekeringsinstellingen op 21 december 2017. Ze geldt voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2019.
Deze overeenkomst 2018-2019 omvat nu een wijzigingsclausule die geldt van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.


​Welke nieuwigheden omvat de overeenkomst 2018-2019?

De overeenkomst 2018-2019 omvat verschillende elementen:

  • Een herwaardering van de toeslag voor het opstarten van een kinesitherapiedossier vanaf 1 februari 2018.
  • Een herwaardering van de eerste basisverstrekkingen van een behandeling van “courante” aandoeningen en van “Fa”-aandoeningen, vanaf 1 februari 2018, via de invoering van een toeslag.

De overeenkomst 2018-2019 (M/18) tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen omvat nu een wijzigingsclausule voor 2019.

84,81 % van de kinesitherapeuten treden toe tot overeenkomst 2018-2019

Voor de overeenkomst 2018-2019 stellen we vast dat:

  • 19.637 kinesitherapeuten (of 84,81 %) toetreden tot de nationale overeenkomst.
  • 3.517 kinesitherapeuten (of 15,19 %) weigeren om toe te treden tot de nationale overeenkomst.

Die aantallen en percentages zijn berekend volgens de bepalingen in de overeenkomst, namelijk het aantal kinesitherapeuten met een profiel voor het boekingsjaar 2016 verhoogd met het aantal in 2017 erkende kinesitherapeuten. Dit verschilt dus met de gegevens beschikbaar in onze webtoepassing “een zorgverlener zoeken” die het geheel van de door het RIZIV gekende kinesitherapeuten omvat.

Wat is de impact van dit toetredingspercentage?

De kinesitherapeuten die niet zijn toegetreden tot de overeenkomst moeten de vastgelegde honoraria niet naleven, behalve voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming.
Vanaf 1 mei 2018 is de terugbetaling met 25 % verminderd voor de verstrekkingen verleend door kinesitherapeuten die niet toegetreden zijn tot de overeenkomst, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze vermindering is niet van toepassing voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming.

Contacten

 

Laatst aangepast op 21 december 2018