Verkiezingen 2020 van beroepsorganisaties van kinesitherapeuten voor de organen van het RIZIV

De verkiezingen van beroepsorganisaties van kinesitherapeuten bepalen welke beroepsorganisaties vertegenwoordigd zijn in een aantal van onze organen. Ze vinden om de 4 jaar plaats. Ze zijn geheim en gebeuren volgens het kiessysteem van de evenredige vertegenwoordiging.

Hoe kan u stemmen als kinesitherapeut en hoe beroepsorganisaties kunnen deelnemen?


Hoe kan u stemmen ?

Om te kunnen stemmen als kinesitherapeut, moet uw naam op de kiezerlijst staan.

De voorlopige kiezerslijst is opgemaakt. U kunt de lijst raadplegen vanaf 24 februari 2020 tot en met 9 maart 2020 :

Als u, als kinesitherapeut,  een bezwaar wilt aantekenen in verband met de gegevens op de lijst die u aanbelangen, stuur dan uiterlijk op 11 maart 2020 een aangetekende brief naar:

Dhr. M. DAUBIE,
Leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV
Tervurenlaan 211
1150 Brussel.

Hoe een representatieve beroepsorganisatie laten erkennen ?

De beroepsorganisaties die zich kandidaat willen stellen voor de verkiezingen moeten uiterlijk op 9 maart 2020 een aanvraag tot erkenning opsturen, samen met de ledenlijst, per aangetekende brief naar:

Dhr. M. DAUBIE,
Leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV
Tervurenlaan 211
1150 Brussel.

Welke gegevens moet de aanvraag tot erkenning omvatten ?

U vindt de nodige gegevens voor deze aanvraag in het ministerieel besluit van 17 februari 2016

  • in artikel 2, §1: voor een aanvraag door een beroepsorganisatie van kinesitherapeuten
  • artikel 2, §2: voor een aanvraag door een groepering van beroepsorganisaties van kinesitherapeuten

Aan de hand van die gegevens kunnen we nagaan of we de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten kunnen erkennen als representatief (K.B. van 15.02.2016).

Hoe ziet de ledenlijst er uit ?

De kandidaat-organisaties vinden hier het unieke model van de ledenlijst die ze moeten invullen en opsturen samen met de aanvraag tot erkenning.

De ledenlijsten:

  • zijn in Excel opgemaakt.
  • bevatten de namen en voornamen die van elkaar gescheiden zijn.
  • vermelden de bedragen van de bijdragen in formaat ‘currency’ en niet in het algemene formaat.
  • bevatten de RIZIV-nummers in het formaat x-xxxxx-xx-xxx.

Hoe verlopen de verkiezingen verder ?

Als meerdere beroepsorganisaties van kinesitherapeuten erkend worden als representatief, kennen de verkiezingen onderstaande planning ( we delen de precieze data individueel mee aan de kinesitherapeuten eens vastgelegd)  :

  • eind mei tot half juni 2020 : mogelijkheid tot stemmen door de kinesitherapeuten op de kiezerslijst
  • eind juni 2020 : vaststellen van de resultaten

Als slechts één beroepsorganisatie van kinesitherapeuten wordt erkend, zijn er geen verkiezingen. De mandaten voor de organen bij het RIZIV tot de kinesitherapeutische sector behoren, worden toegewezen aan deze beroepsvereniging.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 februari 2020