Logopedie - Limitatieve lijst van tests

Tijdens de vergadering van 28 januari 2016 heeft de Commissie voor de overeenkomsten tussen de logopedisten en de verzekeringsinstellingen een aanpassing goedgekeurd van de limitatieve lijst van toepassing  1 februari 2016.

Voor het Nederlands

Lijst van tests - toepassing

Taaltests en tests voor dysfasie

Artikel 36, § 2, b), 2° en § 2, f) van de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen:

Tests op het gebied van lezen, schriftelijke expressie en rekenen

Artikel 36, § 2, b), 3° van de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen

Tests voor stemstoornissen

Artikel 36, § 2, c), 2° van de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen:

Stottertests

Artikel 36 § 2, b), 6°, 6.4 van de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen:

De tests betreffende het stotteren worden ingedeeld in twee categorieën:

  • de tests van categorie D moeten worden gebruikt om de aanwezigheid van stotteren aan te tonen
  • de tests van categorie E moeten worden gebruikt voor het meten van secundaire reacties en attitudes.

De afname van een test uit categorie D (in alle gevallen) en van een test uit categorie E (vanaf de leeftijd van 10 jaar) is verplicht.


Voor het Duits

Tests voor taalstoornissen, dyslexie, dysorthografie en dyscalculie

Contacten

 

Laatst aangepast op 03 februari 2020