Logopedie op school: geen toepassing van de derdebetalersregeling

Vanaf 15 oktober 2017 zult u als logopedist de derdebetalersregeling niet meer mogen toepassen wanneer u verstrekkingen op school verricht.


Wat verandert er voor uw patiënt en voor uzelf op 15 oktober 2017?

Tot 15 oktober 2017 betaalde uw patiënt (zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers) u alleen het deel van de kosten dat hem ten laste was (het remgeld). Voortaan moet hij u het totaalbedrag van de honoraria betalen en zich daarna tot zijn ziekenfonds richten voor de terugbetaling van het deel dat ten laste is van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

U moet uw getuigschrift voor verstrekte hulp voortaan dus aan het rechthebbende kind (zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers) bezorgen. Stuur het niet meer zelf op naar het ziekenfonds.

Voor welke verstrekkingen op school is de derdebetalersregeling verboden?

Het is verboden voor alle logopedieverstrekkingen (art. 36 van de nomenclatuur), als ze verricht zijn op school.

Het gaat dus om die verstrekkingen in de volgende formulering van het nieuwe koninklijk besluit van 18 september 2017: “de geneeskundige verstrekkingen bedoeld in hoofdstuk X van de bijlage bij bovengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, die verricht zijn op school.”

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 13 oktober 2017