Mondhygiënisten: uw contactadres en werkadres aan ons meedelen

Goede communicatie is erg belangrijk! Deel ons dus zeker uw contactadres en werkadres mee en ook eventuele wijzigingen daaraan. Doe dat bij voorkeur via de webtoepassing ProGezondheid.

 

Waarom uw contactadres meedelen?

Als wij uw contactadres kennen, dan kunnen wij u de briefwisseling sturen die voor u bestemd is.
Wij maken uw contactadres over aan de verzekeringsinstellingen, zodat ook zij u op dit adres kunnen contacteren.

Deze gegevens worden verwerkt door het RIZIV, Galileelaan 5/01, 1210 Brussel en zijn nodig om de haar bij wet toegekende opdrachten uit te voeren. De zorgverleners kunnen ze consulteren en wijzigen. In uitvoering van art. 218, § 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 , stellen het RIZIV en de verzekeringsinstellingen de lijst van zorgverleners die beschikken over een RIZIV-nummer, ter beschikking van het publiek. Deze lijst bevat de voornamen, namen, RIZIV-nummers, werkadres(sen) en toetreding tot de akkoorden en overeenkomsten. Bij gebrek aan werkadres, gaan we ervan uit dat dit identiek is aan het contactadres.

Waarom uw werkadres meedelen?

In het kader van de tussenkomst van de ziekteverzekering bent u verplicht ons uw werkadres mee te delen en eventueel aan te passen. Dit adres stelt ons in staat onze taak uit te voeren, namelijk toezicht houden op de kwaliteit van de aan de ziekteverzekering aangerekende zorg. Wij geven dit adres ook door aan de verzekeringsinstellingen.

Deze gegevens worden verwerkt door het RIZIV, Galileelaan 5/01, 1210 Brussel en zijn nodig om de haar bij wet toegekende opdrachten uit te voeren. De zorgverleners kunnen ze consulteren en wijzigen. In uitvoering van art. 218, § 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 , stellen het RIZIV en de verzekeringsinstellingen de lijst van zorgverleners die beschikken over een RIZIV-nummer, ter beschikking van het publiek. Deze lijst bevat de voornamen, namen, RIZIV-nummers, werkadres(sen) en toetreding tot de akkoorden en overeenkomsten. Bij gebrek aan werkadres, gaan we ervan uit dat dit identiek is aan het contactadres.

Hoe uw contactadres meedelen?

U kunt (wijzigingen aan) uw contactadres op 2 manieren meedelen:

 1. Bij voorkeur via de webtoepassing ProGezondheid, module “Contactgegevens”.
 2. Als u de webtoepassing niet kunt gebruiken, contacteer ons dan schriftelijk:
  • via brief (aangetekend is niet nodig):
   RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
   Directie KLAVVIDT-IDZ (+ vermeld uw beroepsgroep)
   Galileelaan, 5/01
   1210 Brussel

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 december 2022