Vergoeding van de podologieverstrekkingen voor de diabetespatiënt zonder zorgtraject

Diabetespatiënten kunnen bepaalde podologiseverstrekkingen grotendeels terugbetaald krijgen. Hieronder wordt ingegaan op de situatie van diabetespatiënten zonder zorgtraject.  Het betreft onder meer patiënten die door de huisarts worden opgevolgd in het kader van het zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes mellitus type II”.


Voor welke diabetespatiënt?

Als podoloog mag u podologieverstrekkingen verrichten voor een patiënt met diabetes mellitus type II die niet opgenomen is in een zorgtraject maar in een zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes mellitus type II”. Die patiënt wordt voor zijn diabetes opgevolgd door zijn huisarts die hiervoor jaarlijks de verstrekking 102852 aanrekent. Die patiënt moet deel uitmaken van één van de volgende risicogroepen gedefinieerd in de reglementering:

  • groep 1: verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament
  • groep 2a: lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°
  • groep 2b: ernstiger orthopedische afwijkingen
  • groep 3: vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot.

U mag ook podologieverstrekkingen verrichten voor een diabetespatiënt (diabetes type I of type II) die wordt opgevolgd in het kader van de overeenkomst diabeteszelfregulatie of in het kader van de overeenkomst met de voetklinieken. Die patiënt moet deel uitmaken van één van de volgende risicogroepen die gedefinieerd wordt in de reglementering.

Welke verstrekking mag u als podoloog aanrekenen?

Als podoloog mag u de verstrekking “individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling” (771153) maximum 2 keer per jaar per patiënt aanrekenen.

Tarief en remgeld voor uw patiënt

Uw patiënt moet voor die verstrekkingen maar een beperkt remgeld betalen: zie de tarieven voor de revalidatieverstrekkingen.

Wat is het voordeel voor uw patiënt om opgenomen te worden in dit zorgmodel?

Door de opname in een zorgmodel kunnen alle patiënten met diabetes mellitus type II die niet opgenomen zijn in een zorgtraject of in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum beter omkaderd worden en genieten van een opvolging voor hun diabetes door hun huisarts.

Door de opname in een zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes mellitus type II” kan uw patiënt een vergoeding krijgen voor bepaalde podologieverstrekkingen op voorschrift van zijn huisarts.

Voor diabetespatiënten (diabetes type I of type II) die worden opgevolgd in het kader van de overeenkomst diabeteszelfregulatie of in het kader van de overeenkomst met de voetklinieken kan ook de arts-specialist van de diabetesovereenkomst podologieverstrekkingen voorschrijven.

Wat gebeurt er met de diabetespas?

Sinds 1 februari 2016 bestaat de diabetespas niet meer. Vanaf die datum kan de huisarts dus geen diabetespas meer aanvragen voor zijn patiënten.

In de brief die we u hebben gestuurd vindt u de gevolgen van de schrapping van de diabetespas voor u als podoloog.

Overgangsperiode

De patiënten die vóór 1 februari 2016 een diabetespas ontvingen, mogen die echter blijven gebruiken tot 31 december 2017.

Concreet houdt dit het volgende in:

  • De patiënten die vóór 1 februari 2016 een diabetespas ontvingen, hebben – op basis van hun pas – altijd recht op podologieverstrekkingen tot 31 december 2017.
  • Opdat die patiënten vanaf 1 januari 2018 toegang zouden blijven hebben tot podologieverstrekkingen moet hun huisarts hen vóór die datum overbrengen naar de reglementering van de nieuwe verstrekking 102852.
  • Tot 31 december 2017 mogen die patiënten zich nog podologieverstrekkingen laten voorschrijven door alle artsen die in het kader van de vroegere reglementering bevoegd waren om dit te doen. Het gaat om de huisarts of de behandelende arts-specialist in de inwendige geneeskunde, in de endocrino-diabetologie, in de chirurgie of in de orthopedische chirurgie.
  • De voorschriften die opgesteld zijn vóór 1 februari 2016 blijven geldig. Na 31 december 2017 mag er geen enkele vergoedbare, podologieverstrekking meer worden verricht voor patiënten met een diabetespas die niet in een ander kader (zorgmodel, zorgtraject of overeenkomst) worden opgevolgd.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 11 juli 2017