Vermeld uw opleidingen en peer-reviews op uw aanwezigheidsblad

Als u uw aanvraag op papier indient in plaats van online, vermeld uw opleidingen en peer-reviews op uw aanwezigheidsblad


Hoe moet u ons op de hoogte brengen van de opleidingen en peer-reviews die u hebt gevolgd?

Vanaf 7 januari 2019 kunt u online uw accreditering aanvragen via de nieuwe functie "indienen accrediteringsaanvraag" via de online webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Als u niet de mogelijkheid heeft om uw aanvraag online in te dienen, kunt u ons uw individuele aanwezigheidsblad per aangetekende post blijven sturen:

 1. Vermeld daarop de opleidingen en peer-reviews waaraan u deelneemt.
 2. Vraag bij een peer-review aan de organisator om zijn stempel en handtekening op uw aanwezigheidsblad te plaatsen.
 3. Stuur het blad per aangetekende brief naar:
  De heer de voorzitter van de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde 
  RIZIV
  Tervurenlaan 211
  1150 Brussel

Als het om uw 1e accrediteringsjaar gaat of als de informatie van het praktijkregister is veranderd, voegt u het praktijkregister toe als bijlage bij uw online accrediteringsaanvraag of vul uw praktijkregister aan en verstuur het samen met uw individueel aanwezigheidsblad.

Wanneer moet u uw online accrediteringsaaanvraag of uw aanwezigheidsblad op papier indienen?

Nieuwe modaliteiten voor de aanvraag voor accreditatie zijn gedefinieerd. Vanaf 7 januari 2019 kunt u uw aanvraag voor accreditering online indienen via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering (beveiligde aanvraag) door verbinding te maken met uw identiteitskaart of een mobiele applicatie (TOTP of itsme ®). Deze modaliteiten bestaan samen met de aangetekende zending van het individueel aanwezigheidsblad. U kunt uw accreditering voor 2019 online aanvragen, op straffe van verval, vanaf 7 januari 2019 en uiterlijk op 31 maart 2020. U kunt ons ook uw aanwezigheidsblad blijven opsturen, op straffe van verval, uiterlijk op 31 maart 2020.  Als niet aan deze vereiste wordt voldaan, verliest u het recht op de accrediteringspremie.

Hoe moet u uw aanwezigheid bewijzen bij betwisting van de gegevens van de organisator?

De organisator registreert de aanwezigheden en bezorgt ons de deelnemerslijst online. Wij houden in de 1e plaats rekening met die online bezorgde aanwezigheden. Als die gegevens worden betwist, zullen wij u eventueel een ander bewijs van aanwezigheid vragen.

 • Uw aanwezigheid op peer-reviews:

  In geval van betwisting van de gegevens die de organisator ons heeft bezorgd, zullen wij u eventueel vragen om ons het aanwezigheidsattest te bezorgen.
 • Uw aanwezigheid op bijscholingen:

Als u na afloop van een bijscholing het ingevulde evaluatieformulier aan de organisator bezorgt, dan zal hij er een strookje of per elektronische zending(of elk ander document dat minstens dezelfde gegevens bevat en door hem is afgestempeld en ondertekend ) van afscheuren en aan u teruggeven.

In geval van betwisting van de gegevens die door de organisator zijn bezorgd, zullen wij u eventueel vragen om ons het aanwezigheidsattest te bezorgen. 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 14 februari 2019