Implantaten: lijsten van voor vergoeding aangenomen producten van toepassing tot en met 30 juni 2014

Tot en met 30 juni 2014 moeten sommige producten ingeschreven zijn op een lijst van aangenomen producten vooraleer ze terugbetaald kunnen worden. Een lijst van aangenomen producten is een lijst die alleen de producten herneemt die aan de omschrijvingen van de verstrekkingen en/of aan andere specifieke criteria beantwoorden. Enkel de producten die ingeschreven zijn op de lijst worden terugbetaald.
 

Volledige lijst van voor vergoeding aangenomen producten - artikelen 35 en 35bis van de nomenclatuur (zonder de lijsten categorie 5 en categorie 3) - Accessbestanden

U moet de Access bestanden eerst bewaren op uw harde schijf vooraleer ze te kunnen openen. Ze kunnen niet rechtstreeks vanaf de site worden geopend. 

Historiek van de volledige lijsten

 

Lijst per type-implantaat waarvoor in artikel 35 van de nomenclatuur een lijst van voor vergoeding aangenomen producten is vastgesteld

 
Omschrijving PDF formaat TXT formaat (1)
Orthopedie en traumatologie
Gewrichtsprothesen
Heupprothesen- Omzendbrief 2014/8 01-06-2014
corr.
01-06-2014
corr.
Schouderprothesen 01-05-2014 01-05-2014
Discusprothesen 01-10-2013
01-01-2014
01-10-2013
01-01-2014
Knieprothesen - Nomenclatuuraanpassing 01-06-2014 01-06-2014
Enkelprothesen - Nomenclatuuraanpassing 01-06-2014 01-06-2014
Nagels 01-03-2014 01-03-2014
Platen DHS/DCS 01-10-2013
01-01-2014
01-10-2013
01-01-2014
Implantaten van de wervelkolom 01-06-2014 01-06-2014
Implantaten van de wervelkolom – Forfaits 01-10-2013 01-10-2013
Implantaten voor dynamische stabilisatie 01-02-2014 01-02-2014
Externe fixatoren (Corrigendum 23/12/2013) 01-12-2013 01-12-2013
Heupprothesen op maat 01-10-2013 01-10-2013
Osteosyntheseplaten 01-05-2014 01-05-2014
Implantaten voor arthroscopie 01-06-2014 01-06-2014
Prothesen voor extremiteiten 01-06-2014 01-06-2014
Botsubstituten 01-03-2014 01-01-2014
Oftalmologie
Intra-oculaire lenzen 01-06-2014 01-06-2014
Implantaten in de oftalmologie 01-10-2013 01-10-2013
Torische lenzen - Wijziging - Omzendbrief 2014/8 01-06-2014
corr.
01-06-2014
corr.
Neurochirurgie
Implanteerbare programmeerbare pompen 01-06-2014 01-06-2014
Pompen met constant debiet 01-10-2013 01-10-2013
Toebehoren voor pompen - Correcties lijsten 1/6/2014 01-06-2014
Corr.
01-06-2014
Corr.
Neurostimulatoren (pijn) - Correcties lijsten 1/6/2014 01-12-2013
Corr.
01-12-2013
Corr.
Elektroden en toebehoren voor neurostimulatoren (pijn) - Omzendbrief 2014/8 01-12-2013Corr. 01-12-2013 Corr.
Heroplaadbare neurostimulator 01-02-2014 01-02-2014
Synthetisch weefsel dura mater 01-10-2013 01-10-2013
Dura mater weefsel van dierlijke oorsprong (niet bevien) 01-10-2013 01-10-2013
Hydrocefaluskleppen 01-10-2013 01-10-2013
Neurostimulatoren DBS – Nomenclatuur - Parkinson
Correcties lijsten 1/2/2014 -3
01-12-2013
Corr.
01-12-2013
Corr.
Elektroden neurostimulatoren DBS – Nomenclatuur (Corrigendum 23/12/2013) - Correcties lijsten 1/2/2014 -3 01-12-2013
Corr.
01-12-2013
Corr.
Heroplaadbare neurostimulatoren DBS Parkinson – Nomenclatuur - Correcties lijsten 1/2/2014 -3 01-12-2013
Corr.
01-12-2013
Corr.
Neurostimulatoren DBS essentiële tremor – Nomenclatuur - Correcties lijsten 1/2/2014 -3 01-12-2013
Corr.
01-12-2013
Corr.
Heroplaadbare neurostimulatoren DBS essentiële tremor – Nomenclatuur - Correcties lijsten 1/2/2014 -3 01-12-2013
Corr.
01-12-2013
Corr.
Otorinolaryngologie
Cochleaire implantaten (Corrigendum zie omzendbrief 2013/12) 01-11-2013
corr.
01-11-2013
corr.
Cochleaire implantaten - kit (Corrigendum zie omzendbrief 2013/12) - Correcties lijsten 1/3/2014 01-02-2014
corr.
01-02-2014
corr.
Bilaterale cochleaire implantaten (Corrigendum zie omzendbrief 2013/12) 01-11-2013
corr.
01-11-2013
corr.
Bilaterale cochleaire implantaten - kit 01-02-2014 01-02-2014
Spraakprothesen 01-10-2013 01-10-2013
Synthetisch weefsel - larynxcarcinoom 01-10-2013 01-10-2013
Urologie
Blaasstimulatoren 01-10-2013 01-10-2013
Neurostimulatoren bij dysfunctie lage urinewegen + elektroden en toebehoren 01-10-2013 01-10-2013
Urinaire kunstsfincter 01-10-2013 01-10-2013
Erectieprothesen 01-12-2013 01-12-2013
Goudmarkers 01-10-2013 01-10-2013
Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel
Stimulatoren bij fecale incontinentie - graciloplastie 01-10-2013 01-10-2013
Stimulatoren bij fecale incontinentie – sacrale zenuwstimulatie - (Corrigendum 23/12/2013) 01-10-2013
corr.
01-10-2013
corr.
Elektroden voor stimulator bij fecale incontinentie - graciloplastie 01-10-2013 01-10-2013
Elektroden voor stimulator bij fecale incontinentie - sacrale
zenuwstimulatie
01-10-2013 01-10-2013
Anale kunstsfincter 01-10-2013 01-10-2013
Abdominale netjes 01-06-2014 01-06-2014
Abdominale netjes - Forfait 01-11-2013 01-11-2013
Gynaecologie, plastische en reconstructieve heelkunde
Borstprothesen 01-06-2014 01-06-2014
Heelkunde op de thorax en cardiologie
Hartstimulatoren 01-03-2014 01-03-2014
Resynchronisatiehartstimulator 01-11-2013 01-11-2013
Hartkleppen 01-05-2014 01-05-2014
Coronaire stents - Correcties lijsten 1/6/2014 01-06-2014
Corr.
01-06-2014
Netjes cardiologie 01-10-2013
corr.
01-10-2013
Bloedvatenheelkunde
Endoprothesen 01-06-2014 01-06-2014
Heelkunde in het algemeen
Hemostatische producten   01-10-2013 01-10-2013
Chirurgische lijmen 01-10-2013 01-10-2013
Anti-Adhésieven 01-10-2013 01-10-2013
 
 

Lijst per type-invasief medisch hulpmiddel waarvoor in artikel 35 van categorie 5 van de nomenclatuur een lijst van voor vergoeding aangenomen producten is vastgesteld

 
Omschrijving PDF formaat TXT formaat (1)
/
Excel
formaat
Neurochirurgie
Neurostimulatoren Deep Brain Stimulation 01-12-2013
01-12-2013
Nervus Vagus stimulatoren 01-10-2013 01-10-2013
Neurostimulatoren ischemie 01-12-2013 01-12-2013
Elektroden neurostimulatoren ischemie 01-12-2013 01-12-2013
Neurostimulator en toebehoren in geval van een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS)-(obsessive-compulsive disorder) 01-10-2013 01-10-2013
Heelkunde op de thorax en cardiologie
Kunsthart 01-10-2013 01-10-2013
Implanteerbare hartmonitor 01-10-2013 01-10-2013
Percutane pulmonalisklep 01-06-2014 01-06-2014
Gefenestreerde en vertakte Endoprothesen 01-10-2013 01-10-2013
 
 

Lijst per type-invasief medisch hulpmiddel waarvoor in artikel 35bis van de nomenclatuur een lijst van voor vergoeding aangenomen producten is vastgesteld

 
Omschrijving PDF formaat TXT formaat (1)
Neurochirurgie
Elektroden epilepsie 01-12-2013 01-12-2013
Heelkunde op het abdomen en pathologie van het  spijsverteringsstelsel
Endoscopische videocapsules 01-05-2014 01-05-2014
Heelkunde op de thorax en cardiologie
Materiaal gebruikt bij minimale invasieve hartchirurgie - Corrigendum 26-09-2013 01-10-2013
corr.
01-10-2013
corr.
Hulpmiddel ter bepaling van het linker ventrikelvolume - Corrigendum 17-10-2013 01-10-2013
corr.
01-10-2013
corr.
Thermodilutiekatheters - Correcties lijsten 1/6/2014  - Omzendbrief 2014/8 01-06-2014
Corr.
01-06-2014
Corr.
Gynaecologie, plastische en reconstructieve heelkunde
Materiaal aangewend bij een directionele vacuümgeassisteerde biopsie van de
borstklier
01-10-2013 01-10-2013
 
 

Lijst per type-invasief medisch hulpmiddel waarvoor in artikel 35bis van categorie 3 van de nomenclatuur een lijst van voor vergoeding aangenomen producten is vastgesteld

 
Omschrijving PDF formaat TXT formaat (1)
Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel
Geheel van materiaal voor het uitvoeren van één detoxificatie dialyse sessie bij
leverpathologie
01-10-2013 01-10-2013
 
 

Revalidatieovereenkomst

 
Omschrijving PDF formaat TXT formaat (1)
Hartdefibrillatoren - Corrigendum 01/06/2014 01-06-2014
corr
.
01-06-2014
corr.
 
(1) Het TXT formaat kan als volgt overgezet worden naar een Excel tabel:
  • Open het txt bestand van de website
  • Klik op bestand \ Opslaan als
  • Sla op onder een map
  • Open Excel
  • Klik op Bestand \ Openen en klik op het opgeslagen txt-bestand (Vergeet niet om te openen door “alle bestanden” te selecteren)
  • De Wizard “Tekst importeren opent zich”
  • kies bij “Oorspronkelijke gegevenstype” het eerste aanvinkbolletje “gescheiden”, klik op volgende
  • Bij scheidingsteken vinkt u “tab” uit en kiest u “overige”. Typ in het veld ernaast “ ; “. Klik op volgende en daarna op voltooien
  • Excel opent de txt in excelformaat
  • De identificatiecodes kunnen leesbaar gemaakt worden door de kolom te selecteren en de eigenschappen van deze cellen op “getal” te zetten

Contacten

 

Laatst aangepast op 03 februari 2016