Medische huizen met forfait: therapeutische relaties delen en de gegevens ervan beheren via MyRiziv

De ontwikkelingen in de sector van de medische huizen met forfait dragen bij tot de verzekerde kwaliteit en de continuïteit van de zorgverlening. Voortaan zijn de therapeutische relaties met een patiënt uitgebreid naar alle artsen van eenzelfde medisch huis. Tegelijk kunnen zorgverleners, dankzij een nieuwe module van de webtoepassing MyRiziv, hun gegevens over hun lidmaatschap van een medisch huis online beheren.


Therapeutische relaties meegedeeld aan de artsen van eenzelfde medisch huis

Als u een arts bent die in een medisch huis met forfait werkt (met een akkoord dat forfaitaire betalingen mogelijk maakt), dan breidt de therapeutische relatie die u met een patiënt heeft vanaf 2 mei uit naar alle artsen van uw medisch huis.

De artsen van eenzelfde medisch huis kunnen op die manier toegang hebben tot de gedeelde gezondheidsgegevens van hun patiënten, binnen het strikte kader van de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit (resultaten bloedafname, radiografieën, vaccinatie- en medicatieschema's, machtiging hoofdstuk IV, enz.).

Voor de andere zorgverleners van de medische huizen start de mededeling van de therapeutische relaties binnenkort.

Nieuwe module ‘Mijn medische huizen’ in MyRiziv

Om een therapeutische relatie mee te delen, baseert het eHealth-platform zich op de samenstelling van de medische huizen die bij ons geregistreerd is. Hiervoor is het dus noodzakelijk dat de samenstelling die wij hebben van de medische huizen overeenstemt met de realiteit.

Daarom vragen we u om uw gegevens te checken en up-to-date te houden door gebruik te maken van de nieuwe module ‘Mijn medische huizen’ in onze webtoepassing MyRiziv, waar u toegang toe hebt.

Via die module kunt u nagaan of u lid bent van één of meerdere medische huizen en, als dat zo is, toegang krijgen tot de ledenlijsten.

Via de module ‘Mijn werkadressen’ kunt u zelf uw gegevens beheren, door u te schrappen of toe te voegen als lid van een medisch huis.

Uitbreiding naar andere huisartsengroeperingen

Vanaf het 2e semester van 2017 zullen de andere huisartsengroeperingen hun groepsgegevens via onze webtoepassing MyRiziv kunnen beheren.

Zodra de samenstelling van de groepering is bevestigd, zal het ook mogelijk zijn om de therapeutische relaties mee te delen als de groepering dat wenst.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 mei 2017