Lijsten van de farmaceutische specialiteiten in Excel

Lijst gebruikt om na te gaan of bepaalde specialiteiten onder het systeem van de forfaitarisering van specialiteiten in een ziekenhuis vallen
 

 Van meest recent naar oudst

 
 

Laatst aangepast op 29 juli 2014