Deeltijdse werkhervattingen met toestemming van de adviserend artsen bij arbeidsongeschikte gerechtigden – periode 2010 -2013 - loontrekkenden

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV - Dienst Uitkeringen
Publicatiedatum
1/07/2015
Publicatietype
Studie
Thema's
Incapacité de travail

Het geven van een toestemming om arbeidsongeschikte gerechtigde loontrekkenden via een deeltijdse activiteit opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt zit duidelijk in de lift. In 2013 oefenden in totaal 48.102 gerechtigden een deeltijdse activiteit uit. Van de 19.568 gerechtigden die in 2013 hun deeltijdse activiteit hebben stopgezet, heeft 40,23% terug voltijds het werk hervat. In het geval de toelating tot het uitoefenen van een deeltijdse activiteit wordt gegeven binnen de 6 maanden na het begin van de arbeidsongeschiktheid, loopt dit percentage op tot meer dan 45%.

Meer informatie

Contacten