Deeltijdse werkhervatting met toestemming van de adviserend artsen bij arbeidsongeschikte gerechtigden – periode 2009-2010 – Werknemersregeling

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV - Dienst Uitkeringen
Publicatiedatum
9/10/2012
Publicatietype
Studie
Thema's
Incapacité de travail
Na een periode van arbeidsongeschiktheid is het voor de meeste sociaal verzekerden mogelijk om zonder problemen hun vroegere werkzaamheden te hervatten. Voor een aantal uitkeringsgerechtigden is dit echter niet zo evident. Sommigen kunnen hun uitgeoefende activiteit niet onmiddellijk voor de volle honderd procent hervatten. Voor hen voorziet de Belgische ziekteverzekering de mogelijkheid om gedeeltelijk het werk te hervatten. Deze deeltijdse activiteit zal voor velen een opstap zijn naar een voltijdse tewerkstelling in het beroep dat voorheen werd uitgeoefend. voor anderen zal de deeltijdse werkhervatting het hoogst haalbare blijven.

In 2010 oefenden in totaal 39.341 gerechtigden een deeltijdse activiteit uit. Van de 14.224 gerechtigden die in 2010 hun deeltijdse activiteit hebben stopgezet, heeft 43,24% terug voltijds het werk hervat. In het geval de toelating tot het uitoefenen van een deeltijdse activiteit wordt gegeven binnen de 6 maanden na het begin van de arbeidsongeschiktheid, loopt dit percentage op tot meer dan 45%.

Meer informatie

Contacten