Analyse van de uitgaven van de invaliditeitsuitkeringen vanuit geografisch perspectief in België

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV - Dienst Uitkeringen
Publicatiedatum
9/10/2012
Publicatietype
Studie
Thema's
Incapacité de travail
De gemiddelde invaliditeitsuitgaven per uitkeringsgerechtigde liggen in Wallonië 20,63% hoger dan het Belgisch gemiddelde. In Vlaanderen en Brussel liggen deze uitgaven respectievelijk 8,76% en 11,19% lager dan dit gemiddelde. Een gedeeltelijke verklaring kan gevonden worden in het feit dat in Wallonië meer uitkeringen met gezinslast worden uitbetaald en dat Wallonië proportioneel meer arbeiders dan bedienden telt. Anderzijds bepalen economische verschillen over de gewesten heen mee de uitgavencijfers. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië zijn factoren zoals een lage opleidingsgraad, een laag inkomen en een lage werkgelegenheidsgraad positief gelinkt met het aantal invaliden. 

Meer informatie

Contacten