Rapport: impact van COVID-19 op het budget van de ziekteverzekering

De corona-epidemie heeft sinds half maart 2020 belangrijke gevolgen gehad op de terugbetalingen in alle sectoren van de gezondheidszorg. We monitoren deze impact en brengen ze in kaart via regelmatige rapporten.
Uitgever
Benoit Collin
Auteur
RIZIV
Publicatietype
Rapport
Thema's
Remboursement des soins

 

Impact van COVID-19 op de terugbetaling van de gezondheidszorg in 2020

COVID-19 heeft een belangrijke impact gehad op de terugbetalingen van de gezondheidszorg in 2020.

Door het uitstellen van zorg schatten we de minderuitgaven voor bestaande verstrekkingen zowel binnen als buiten de ziekenhuizen op 1,474 miljard EUR, met vooral een sterke daling tijdens de eerste golf (maart, april en mei 2020):

  • 1,227 miljard EUR minder voor het eerste semester (inclusief de eerste golf)
  • 247 miljoen EUR minder voor het tweede semester. Vooral in de maanden juni, juli, augustus en september 2020 werd heel wat uitgestelde zorg van de eerste golf ingehaald.

Om de zorgcontinuïteit te garanderen, heroriënteerden we onze middelen binnen de begroting van 2020:

  • we creëerden de mogelijkheid om bestaande verstrekkingen van op afstand uit te voeren,
  • we verhoogden het globaal medisch dossier voor artsen éénmalig met 20 euro,
  • we kenden een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming van 2 miljard euro toe aan de algemene en psychiatrische ziekenhuizen.

In de strijd tegen COVID-19 keurden we ook bijkomende uitgaven goed voor extra maatregelen (o.a triagecentra, beschermingsmaatregelen, aanmoedigingspremie, …). Deze uitgaven bedroegen bij de opmaak van dit rapport in totaal 809 miljoen euro.

We volgden de impact van COVID-19 op de RIZIV-uitgaven in 2020, zowel binnen als buiten begrotingsobjectief, continu op.  Het resultaat van deze monitoring, met gedetailleerde cijfers per sector en per maand, kan u lezen in het Monitoringsrapport COVID-19 : De impact van COVID-19 op de terugbetaling van de gezondheidszorg in 2020.

Impact van COVID-19 op de terugbetaling van gezondheidszorg in 2021

Ook in 2021 zal COVID-19 nog een impact hebben op de terugbetalingen van de gezondheidszorg, onder meer door een mogelijke inhaalbeweging van de uitgestelde zorg en gewijzigde zorgnoden (bv. long COVID, psychologische zorgen, …).

We zullen op semestriële basis rapporteren over de impact van COVID-19 in 2021.

Welke gegevens analyseren we in onze rapporten?

Om de impact van de COVID-19-crisis zo volledig mogelijk te kunnen analyseren maken we gebruik van 4 gegevensbronnen:

  • COVID-verstrekkingen en bestaande vertrekkingen (Documenten N)

De eerste gegevensbron die we gebruiken in de rapporten zijn de documenten N (of DocN). In de DocN zitten zowel de gegevens m.b.t. de nieuwe Covid-verstrekkingen, als alle bestaande ambulante en gehospitaliseerde verstrekkingen samen gebundeld, waardoor er dus een geaggregeerd beeld kan gevormd worden. De DocN worden aan het RIZIV bezorgd met een vertraging van 3 maanden.

  • Eigen RIZIV-betalingen

Het betreft uitgaven die het RIZIV rechtstreeks betaalt. Ze maken deel uit van onze boekhouding, zonder tussenkomst van de verzekeringsinstellingen. Omdat deze gegevens rechtstreeks van onze financiële dienst komen, zijn ze heel snel beschikbaar. 

  • Verstrekkingen in de ziekenhuizen (Flux StatMD)

Deze gegevensstroom omvat alle codes (nomenclatuur en pseudonomenclatuur) die de ziekenhuizen gefactureerd hebben, zowel voor ambulante als gehospitaliseerde patiënten. Zo is een eerste monitoring van de uitgaven per sector mogelijk voor de verstrekkingen in de ziekenhuizen.

  • Profielgegevens van zorgverleners (documenten P)

De documenten P zijn een semestriële gegevensbron die binnen een termijn van vier maanden door de verzekeringsinstellingen aan het RIZIV wordt bezorgd. Deze databron bevat gegevens over het profiel van de zorgverleners (bijvoorbeeld huisarts, arts-specialist,…) die attesteren.

​