print

Beslissingsondersteunend platform voor student-voorschrijvers

Op deze pagina vindt u alles wat u dient te weten over het beslissingsondersteunend platform voor student-voorschrijvers, dat door de overheid (RIZIV en FOD VVVG) wordt aangeboden vanaf 1/10/2024.

Op deze pagina:

Waarom deze tool?

In uitvoering van het Nationaal Actieplan Antimicrobiële Resistentie (NAP-AMR), en gezien deze tool vanaf Q4 2025 ook beschikbaar zal zijn in de professionele softwarepakketten van voorschrijvers, heeft de webapplicatie voor studenten tot doel:

  • hun kennis van de BAPCOC gids te oefenen (als aanvulling op het vak infectiologie, microbiologie of farmacologie)
  • en/of hun kennis van de BAPCOC gids te testen in praktijkomgevingen (opmerking: zorg er als docent in dat geval dan wel voor dat ook de stagebegeleider toegang heeft tot deze Webapp)
  • kennis te maken met de tool zodat ze ermee vertrouwd zijn en ermee kunnen werken als ze in het werkveld terecht komen
  • een attitude aan te nemen waarbij ze:
    • telkens een indicatie toevoegen bij het aanmaken van een voorschrift voor een antibioticum, 
    • antibiotica voorschrijven in lijn met de bestaande wetenschappelijke evidentie, dit in lijn met de bestaande Belgische aanbevelingen in de BAPCOC gids

Aan wie bieden we dit aan?

We bieden deze webapplicatie aan aan studenten van de opleiding geneeskunde of farmacie aan een Belgische Universiteit.

Om dit mogelijk te maken bieden we dit in de eerste plaats aan de docenten aan, die deze webapplicatie willen inzetten in hun vakgroep, alsook aan de stagebegeleiders die de studenten zullen begeleiden op het terrein.

Op welke domeinen biedt de Webapplicatie ondersteuning?

  1. In een eerste fase gaat het enkel over het domein van antimicrobiële middelen, met daarin focus op de hoofdstukken van de luchtweg infecties en de urineweginfecties uit de BAPCOC gids
  2. In de toekomst kunnen we hier andere domeinen of toepassingsgebieden aan toevoegen.

Hoe geeft de tool ondersteuning?

De indicatie en de aangevinkte patiëntparameters zullen een advies genereren dat op wetenschappelijke evidentie is gebaseerd.

Het is hierbij belangrijk rekening te houden met het feit dat de voorschrijver op elk moment zijn therapeutische vrijheid behoudt, en dat de eindverantwoordelijkheid bij de voorschrijver blijft gezien een digitale tool veel maar nooit alle mogelijke parameters in kaart kan brengen. 

Wanneer zal deze tool beschikbaar zijn?

De educatieve webapplicatie zal gebruikt kunnen worden vanaf 1/10/2024. Van zodra deze beschikbaar zal er hier een link worden aangeboden waarop u kan doorklikken om u hiervoor te registreren.

U kan alvast hier een Demo bekijken van hoe de Webapplicatie kan gebruikt worden.

Registratie voor studenten is heel eenvoudig op basis van hun e-mailadres als student (met domeinnaam van de universiteit) en een paswoord. We raden hierbij aan om een ander paswoord te gebruiken dan het paswoord voor de universiteit.

Registratie voor docenten gebeurt eveneens op basis van hun email adres met domeinnaam van de universiteit. Als de docent de email adressen doorgeeft van de stagebegeleiders die de studenten zullen begeleiden, zullen ook deze e-mailadressen toegang krijgen tot de educatieve Webapplicatie.

Contacten