print

Zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2'

Een zorgmodel (‘Opvolging/voortraject’) wil patiënten met diabetes type 2 beter omkaderen. Het gaat om patiënten die niet opgenomen zijn in een zorgtraject of in een “gespecialiseerd en geconventioneerd centrum voor zelfregulatie van diabetes (overeenkomst “zelfregulatie van diabetes” gesloten met de ziekenhuizen)” 
Vanaf 1 mei 2018 heeft een subdoelgroep  patiënten met een zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2' recht op terugbetaling van educatieverstrekkingen.

Op deze pagina:


Wat is het doel van het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’?

Op 1 februari 2016 wijzigt de omschrijving van de verstrekking 102852 (diabetespas).

Die wijziging leidt tot een zorgmodel voor de betere omkadering van patiënten met diabetes type 2 die zich niet laten opvolgen via een  zorgtraject, of in een “gespecialiseerd en geconventioneerd centrum voor zelfregulatie van diabetes (overeenkomst “zelfregulatie van diabetes” gesloten met de ziekenhuizen)”.

Wie mag het zorgmodel ‘opvolging’ aanvragen ?

De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.

Wat moet de huisarts doen?

De huisarts geregistreerde groepering van huisartsen moet:

  • de betrokken patiënten in de praktijk identificeren en registreren
  • de klinische en biologische gegevens van de patiënt in het dossier registreren, zoals beschreven in het zorgprotocol
  • doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de evidence based (EBM) aanbevelingen voor goede praktijkvoering
  • de individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het GMD.

     

Welke gegevens  moet de huisarts registreren?

De huisarts / geregistreerde groepering van huisartsen moet alle gegevens van het zorgprotocol registreren in het globaal medisch dossier (GMD) van de patiënt.

Welke gegevens moet de huisarts overdragen?

In een 1e fase (in de loop van 2017) zal de huisarts / geregistreerde groepering van huisartsen een beperkte set gegevens van het zorgprotocol moeten overdragen via het Healthdata-platform. Het zijn de gegevens die hij op gestructureerde wijze kan registreren in het elektronisch medisch dossier (EMD): startdatum van het voortraject, gewicht, lengte, systolische bloeddruk, diastolische bloeddruk, HbA1c, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceriden, eGFR, microalbuminurie.

Multidisciplinaire samenwerking

In een latere fase, zal de huisarts / huisartspraktijk zich bijkomend moeten verbinden tot:  multidisciplinaire samenwerking met gegevensuitwisseling

Educatieverstrekkingen voor een subgroep patiënten

Vanaf 1 mei 2018 heeft een subdoelgroep patiënten met een zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 / voortraject’ recht op terugbetaling van diabeteseducatieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven.

Wat gebeurt er met de terugbetaling van diëtetiek- en podologieverstrekkingen?

De patiënten met een zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ hebben recht op terugbetaling van bepaalde diëtetiek- en podologieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven.

Het gaat om de verstrekking: individuele diëtistische evaluatie en/of interventie (nomenclatuurnummer 771131): max. 2 per jaar.

Het gaat om de verstrekking: individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling (nomenclatuurnummer 771153), max. 2 per jaar voor patiënten die behoren tot een risicogroep.

Contacten

Medische directie: Nomenclatuur artsen

Tel: +32(0)2 739 77 20

E-mail: mednom@riziv-inami.fgov.be