print

COVID-19: Op welke uitkering heeft u recht als u moet stoppen met de aangepaste activiteit tijdens uw arbeidsongeschiktheid?

In het kader van de pandemie COVID-19 zijn vele ondernemingen verplicht om hun activiteit geheel of gedeeltelijk stop te zetten en de toekenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor hun werknemers aan te vragen.

Als u arbeidsongeschikt erkend bent en u een aangepaste activiteit met de toelating van de adviserend arts uitoefent, heeft u recht op een uitkering. De toekenning van de tijdelijke werkloosheidsuitkering zal afhangen van het volume van de uitgeoefende aangepaste activiteit.

Op deze pagina:


Het normale volume van uw aangepaste activiteit is meer dan 1/5 (20%)

Als het normale volume van uw aangepaste activiteit 1/5de (20 %) overschrijdt, is het voor u mogelijk om een werkloosheidsuitkering te genieten als u volledig of gedeeltelijk de uitoefening van deze aangepaste activiteit moet stopzetten. Deze werkloosheidsuitkering zal te combineren zijn met uw arbeidsongeschiktheidsuitkering, die verminderd blijft rekening houdend met het volume van uw aangepaste activiteit vóór de volledige of gedeeltelijke stopzetting van deze activiteit.

Uw normale aangepaste activiteit is minder dan 1/5

Als het normale volume van uw aangepaste activiteit niet 1/5de overschrijdt, is de toekenning van een werkloosheidsuitkering niet mogelijk. U behoudt niettemin uw volledige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

U voert uw aangepaste activiteit uit buiten het normale arbeidscircuit, in een maatwerkbedrijf of sociale werkplaats

Als u uw aangepaste activiteit buiten het normale arbeidscircuit in een maatwerkbedrijf of sociale werkplaats (paritair comité 327) verricht, zal u uw volledige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen behouden, onafhankelijk het volume van deze aangepaste activiteit. Die arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zult u kunnen combineren met uw tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Vragen?