print

Getuigschriften van arbeidsongeschiktheid en getuigschriften van quarantaine - Hun rol tijdens de COVID-19-periode

In het kader van de COVID-19-epidemie zijn recent een reeks wijzigingen aangebracht aan verschillende medische getuigschriften. Die wijzigingen hebben betrekking op de getuigschriften bestemd voor werkgevers/zelfstandigen of voor ziekenfondsen.

Om op deze ongekende situatie in te spelen, maakt het zogenaamde "quarantainegetuigschrift" voor werkgevers deel uit van de arbeidsgeschiktheid. Dit getuigschrift heeft betrekking op de situatie van werknemers die zich in een mogelijke incubatieperiode van het Covid-19-virus bevinden.

Op deze pagina:


Medische getuigschriften bestemd voor werkgevers en zelfstandigen

Een medisch getuigschrift heeft betrekking op ziekte, zwangerschap of ongevallen in de particuliere sfeer.

Dat uniek model geldt voor:

  • Alle patiënten die voor werkgevers uit de particuliere sector werken,
  • zelfstandigen.

Opgelet: patiënten die voor werkgevers in de openbare sector werken moeten contact opnemen met hun werkgever om het te gebruiken model-getuigschrift te verkrijgen.

 • HET “QUARANTAINEGETUIGSCHRIFT” COVID-19 voor werkgevers, zelfstandigen, of onderwijsinstellingen

Een zogenaamd "quarantainegetuigschrift" wordt afgeleverd aan een persoon die arbeidsgeschikt is, maar zich niet naar de werkplek of onderwijsinstelling mag begeven, omdat hij/zij een verhoogd risico heeft op COVID-19.

Dit quarantainegetuigschrift COVID-19 is bestemd voor de zelfstandige, de werkgever, of de onderwijsinstelling van de persoon aan wie gevraagd wordt om in quarantaine te gaan.

Voor een persoon die een quarantainegetuigschrift ontvangt is de algemene regel dat de woning verlaten niet is toegestaan.

De betrokken arts dient elke individuele situatie te beoordelen en de persoon te informeren over de noodzakelijke verplaatsingen die toegestaan blijven, zoals essentiële medische afspraken die niet kunnen worden uitgesteld tot na de quarantaineperiode en, als de persoon geen enkel alternatief heeft, voor de aankoop van geneesmiddelen en voedsel.

Dit getuigschrift moet gebruikt worden voor alle personen ongeacht hun werkgever of hun sociaal statuut.

Om een quarantainegetuigschrift COVID-19 aan te vragen of voor meer info  over een quarantaine in de context van de COVID-19-pandemie vindt u op de pagina “Quarantaine en isolatie” van info-coronavirus.be.

Het medisch getuigschrift bestemd voor het ziekenfonds.

De arbeidsongeschiktheidsverklaring wordt steeds ingediend

Die getuigschriften worden gebruikt voor:

 • werknemers,
 • zelfstandigen
 • mensen die recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Administratieve weerslag

 • rekening houdende met de aard van de raadpleging (fysiek of telefonisch contact), moeten de getuigschriften ofwel eigenhandig aan de patiënten worden overhandigd, ofwel hen per post of elektronisch worden toegestuurd.
 • de getuigschriften moeten niet door de arts worden ondertekend indien ze elektronisch worden meegedeeld, maar moeten een identificatie van de arts bevatten (naam, voornaam, RIZIV-nummer).
 • de patiënten moeten die getuigschriften, ofwel aan hun werkgever, ofwel aan hun ziekenfonds bezorgen.

De getuigschriften die voor andere instanties zijn bestemd (onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, enz.,) blijven ongewijzigd.

De impact van het quarantainegetuigschrift op de verloning van de werknemers en zelfstandigen.

Werknemers uit de particuliere sector en ambtenaren aan wie gevraagd wordt om in quarantaine te gaan, kunnen nog steeds een loon/wedde ontvangen, op voorwaarde dat telewerk mogelijk is.

Indien dat niet mogelijk is, kunnen werknemers uit de particuliere sector onder bepaalde voorwaarden  een tijdelijke werkloosheidsuitkering aanvragen wegens het coronavirus op basis van het geneeskundig quarantainegetuigschrift dat ze aan de werkgever bezorgen. Dit getuigschrift kan worden gebruikt tot het einde van de voorziene periode voor het specifieke stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus.

Zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en die hun activiteit gedurende tenminste zeven opeenvolgende kalenderdagen stopzetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden  een overbruggingsrecht aanvragen via hun socialeverzekeringsfonds.

Alle bestaande bepalingen die betrekking hebben op de uitkeringsverzekering van de werknemers en de zelfstandigen blijven ongewijzigd.

Vragen?