Maximumbedrag van uw uitkering tijdens de periode van primaire ongeschiktheid


Als arbeidsongeschikte werknemer bedraagt de uitkering die u tijdens uw periode van primaire ongeschiktheid ontvangt, 60 % van uw brutoloon per dag, met het loonplafond als grensbedrag.

U wordt vergoed in de 6-dagenweekregeling: u ontvangt een uitkering voor de dagen van maandag tot vrijdag en voor de zaterdag, ongeacht uw arbeidsregeling vóór uw arbeidsongeschiktheid.

Dat geldt niet voor de werklozen tijdens de eerste 6 maanden arbeidsongeschiktheid.

Maximumbedrag van de uitkering tijdens de periode van primaire ongeschiktheid, per dag
(in EUR, bruto, in een 6-dagenweekregeling):

Tabel 1 - Maximum uitkering in primaire ongeschiktheid in 2023 (in EUR)
 
Begin ongeschiktheid ​Maxima
vanaf 01/01
van 01/01/2020 tot 31/12/2021 ​101,30
vanaf 01/01/2022 ​102,42

 

 

Tabel 2 - Maximum uitkering in primaire ongeschiktheid in 2022 (in EUR)
 
Begin ongeschiktheid Maxima
van 01/01 (*)
tot 28/02
Maxima
van 01/03 (*)
tot 30/04
Maxima
van 01/05 (*)​
tot 31/07
​Maxima
van 01/08 (*)
tot 31/10
Maxima
van 01/11 (*)
tot ​30/11​​30/11​
​Maxima
van 01/12 (*)
tot 31/12
van 01/01/2020 tot 31/12/2021 91,75 93,59 95,46​​ ​97,37 99,31​ ​101,30
vanaf 01/01/2022 92,76 94,62 ​96,51 ​98,44 100,41​ ​102,42
 
(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
 
 
Tabel 3 - Maximum uitkering in primaire ongeschiktheid in 2021 (in EUR)
 
Begin ongeschiktheid Maxima
van 01/01​
tot 31/08
Maxima
van 01/09 (*)
tot 31/12
van 01/01/2018 tot 31/12/2019 87,23​ 88,97​
vanaf 01/01/2020 ​88,19 ​89,95

(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 december 2022