Minimumbedrag van uw uitkering vanaf de 7e maand arbeidsongeschiktheid


Als werknemer in arbeidsongeschiktheid stemt de uitkering die u ontvangt overeen met een percentage van uw brutoloon per dag, met een grensbedrag.

Vanaf de 1e dag van de 7e maand van uw arbeidsongeschiktheid hebt u echter recht op een minimumbedrag, zelfs als dat op basis van het percentage van uw loon lager lag.

Dat minimumbedrag kan variëren volgens:

  • uw gezinssituatie: met gezinslast, alleenstaande, samenwonende;
  • uw hoedanigheid van al dan niet regelmatig werknemer.

U wordt vergoed in de 6-dagenweekregeling: u ontvangt een uitkering voor de dagen van maandag tot vrijdag en voor de zaterdag, ongeacht uw arbeidsregeling vóór uw arbeidsongeschiktheid.

Minimumbedrag van de uitkering vanaf de 1e dag van de 7e maand ongeschiktheid, per dag
(in EUR, bruto, voor een 6-dagenweekregeling):

Tabel 1 - Minimum uitkering in 2020 (in EUR)
 
Hoedanigheid en gezinstoestand van de gerechtigde Minima
van 01/01(*)​
tot 29/02
Minima
vanaf 01/03(**)​
regelmatig werknemer
     met gezinslast 60,86​ ​62,08
     alleenstaanden ​48,71 ​49,68
     samenwonenden ​41,76 ​42,60
niet regelmatig werknemer
     met gezinslast ​48,87 ​49,84
     zonder gezinslast ​36,16 ​36,88
(*) Herwaardering van minimum bedragen voor niet regelmatig werknemers
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
 

Tabel 2 - Minimum uitkering in 2019 (in EUR)

Hoedanigheid en gezinstoestand van de gerechtigde Minima
van01/01
tot 28/02
Minima
van 01/03(*)​
tot 30/06
Minima
van 01/07(**)​
tot 31/12
regelmatig werknemer
     met gezinslast ​59,85 ​60,26 60,86​
     alleenstaanden ​47,89 ​48,22 ​48,71
     samenwonenden ​40,78 ​40,78 ​41,76
niet regelmatig werknemer
     met gezinslast ​48,26 ​48,26 ​48,26
     zonder gezinslast ​35,02 ​35,02 ​35,72

(*) Herwaardering van minimum bedragen voor regelmatig werknemers met last en alleenstaanden
(**) Herwaardering van minimum bedragen voor regelmatig werknemers en voor niet regelmatig werknemers zonder gezinslast

 

Tabel 3 - Minimum uitkering in 2018 (in EUR) 

Hoedanigheid en gezinstoestand van de gerechtigde ​Minima
van 01/01 (*)
tot 30/06
Minima
van 01/07 (**)​
tot 31/08
Minima
​van 01/09 (***)
tot 31/12​
regelmatig werknemer
     met gezinslast ​58,68 58,68​ ​59,85
     alleenstaanden ​46,96 ​46,96 ​47,89
     samenwonenden ​39,98 ​39,98 ​40,78
niet regelmatig werknemer
     met gezinslast ​45,78 ​47,32 ​48,26
     zonder gezinslast ​34,33 ​34,33 ​35,02

(*) Herwaardering van minimum bedragen voor regelmatig werknemers met last en alleenstaanden
(**) Herwaardering van minimum bedrag voor niet regelmatig werknemers met gezinslast
(***)  Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

Contacten

 

Laatst aangepast op 03 maart 2020