Brexit – Impact van een « No Deal » op Britse burgers in België

U vindt op deze pagina veel gestelde vragen over de geneeskundige verzorging in België van de Britse burgers, die ziektekostenverzekerd zijn ten laste van het Verenigd Koninkrijk, in het geval dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder akkoord verlaat (“No Deal”).


U woont in België

U werkt in het Verenigd Koninkrijk (migrerende of grensarbeider) en woont samen met uw gezin in België. Uw echtgeno(o)t(e) oefent geen beroepswerkzaamheden uit. Hoe zal de terugbetaling van de kosten van uw geneeskundige verzorging na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU gebeuren?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van geneeskundige verzorging aan Britse burgers in België tot 31 december 2020 mogelijk blijft onder dezelfde voorwaarden als deze die nu van toepassing zijn (formulier S1/E106), op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aan gaat ten aanzien van België.  In dit geval zullen u en uw gezinsleden onder dezelfde voorwaarden als een Belgische burger behandeld worden. Ter herinnering, de hoedanigheid van gezinslid (persoon ten laste) wordt bepaald door de wetgeving van het woonland, namelijk België.

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, is de Belgische wetgeving van toepassing.  Als inwoner van België kan u van de Belgische verplichte ziekteverzekering genieten mits u aan de voorwaarden van de wetgeving voldoet en persoonlijke bijdragen betaalt in verhouding tot uw inkomen. Uw gezinsleden die voldoen aan de voorwaarden om als persoon ten laste te worden ingeschreven, kunnen ook genieten van de terugbetaling van geneeskundige verzorging door Belgische verplichte ziekteverzekering.

U werkt en woont in het Verenigd Koninkrijk, maar uw familieleden wonen in België. Uw echtgeno(o)t(e) oefent geen beroepswerkzaamheden uit. Hoe zal de terugbetaling van de kosten van hun geneeskundige verzorging na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU gebeuren?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van geneeskundige verzorging aan Britse burgers in België tot 31 december 2020 mogelijk blijft onder dezelfde voorwaarden als deze die nu van toepassing zijn (formulier S1/E121), op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aan gaat ten aanzien van België.  In dit geval zullen uw gezinsleden onder dezelfde voorwaarden als een Belgische burger behandeld worden. Ter herinnering, de hoedanigheid van gezinslid (persoon ten laste) wordt bepaald door de wetgeving van het woonland, namelijk België.

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, is de Belgische wetgeving van toepassing.  Als inwoner van België kan uw echtgeno(o)t(e) van de Belgische verplichte ziekteverzekering genieten mits zij (hij) aan de voorwaarden van de wetgeving voldoet en persoonlijke bijdragen betaalt in verhouding tot haar/zijn inkomen. De kinderen die aan de voorwaarden van persoon ten laste voldoen, kunnen ten laste van uw echtgeno(o)t(e) worden ingeschreven en ook genieten van de terugbetaling van geneeskundige verzorging door Belgische verplichte ziekteverzekering.

U ontvangt uitsluitend een Brits pensioen (ouderdom, invaliditeit, overlevingspensioen, enz.) en u woont in België. Hoe zal de terugbetaling van de kosten van uw geneeskundige verzorging na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU gebeuren?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van geneeskundige verzorging aan Britse burgers in België tot 31 december 2020 mogelijk blijft onder dezelfde voorwaarden als deze die nu van toepassing zijn (formulier S1/E121), op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aan gaat ten aanzien van België.  In dit geval zullen u en uw gezinsleden onder dezelfde voorwaarden als een Belgische burger behandeld worden. Ter herinnering, de hoedanigheid van gezinslid (persoon ten laste) wordt bepaald door de wetgeving van het woonland, namelijk België.

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, is de Belgische wetgeving van toepassing.  Als inwoner van België kan u van de Belgische verplichte ziekteverzekering genieten mits u aan de voorwaarden van de wetgeving voldoet en persoonlijke bijdragen betaalt in verhouding tot uw inkomen. Uw gezinsleden die voldoen aan de voorwaarden om als persoon ten laste te worden ingeschreven, kunnen ook genieten van de terugbetaling van geneeskundige verzorging door Belgische verplichte ziekteverzekering.

U ontvangt uitsluitend een Brits pensioen (ouderdom, invaliditeit, overlevingspensioen, enz.) en u woont in het Verenigd Koninkrijk, maar uw gezinsleden wonen in België. Hoe zal de terugbetaling van de kosten van hun geneeskundige verzorging na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU gebeuren?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van geneeskundige verzorging aan Britse burgers in België tot 31 december 2020 mogelijk blijft onder dezelfde voorwaarden als deze die nu van toepassing zijn (formulier S1/E121), op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aan gaat ten aanzien van België.  In dit geval zullen u en uw gezinsleden onder dezelfde voorwaarden als een Belgische burger behandeld worden. Ter herinnering, de hoedanigheid van gezinslid (persoon ten laste) wordt bepaald door de wetgeving van het woonland, namelijk België.

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, is de Belgische wetgeving van toepassing.  Als inwoner van België kan uw echtgeno(o)t(e) van de Belgische verplichte ziekteverzekering genieten mits zij (hij) aan de voorwaarden van de wetgeving voldoet en persoonlijke bijdragen betaalt in verhouding tot haar/zijn inkomen. De kinderen die aan de voorwaarden van persoon ten laste voldoen, kunnen ten laste van uw echtgeno(o)t(e) worden ingeschreven en ook genieten van de terugbetaling van geneeskundige verzorging door Belgische verplichte ziekteverzekering.

U bent naar België gedetacheerd

U wordt naar België gedetacheerd door een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderneming. Hoe zal de terugbetaling van de kosten van uw geneeskundige verzorging na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU gebeuren, als u in het Verenigd Koninkrijk blijft wonen of uw officiële woonplaats in België vestigt?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van geneeskundige verzorging aan Britse burgers in België tot 31 december 2020 mogelijk blijft onder dezelfde voorwaarden als deze die nu van toepassing zijn, op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aan gaat ten aanzien van België:

  • als u in België woont, blijft de terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging in België tot en met 31 december 2020 mogelijk op basis van het document S1/E106 ;
  • als u in het Verenigd Koninkrijk woont, blijft de terugbetaling van de kosten van noodzakelijke geneeskundige zorg gedurende uw tijdelijk verblijf in België mogelijk op basis van de Europese ziekteverzekeringkaart (EZVK) of, als u die niet heeft, het Tijdelijk vervangingsbewijs (TVB). Als u zonder EZVK of TVB naar België komt, zal u ter plaatse de kosten van de geneeskundige verzorging zelf moeten betalen en moet u achteraf aan uw Britse ziekenfonds (National Health Service, NHS) de terugbetaling vragen op basis van de Britse tarieven. 

In deze situaties worden u en uw gezinsleden onder dezelfde voorwaarden behandeld als een Belgische burger.

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, kan de Belgische wetgeving van toepassing zijn:

  • als u door uw beroepswerkzaamheden onderworpen is aan de Belgische socialezekerheidswetgeving omdat u op het Belgisch grondgebied werkt, dan kunt u – als werknemer – een verzekerde van de Belgische verplichte ziekteverzekering worden ;
  • als u door uw beroepswerkzaamheden niet onderworpen is aan de Belgische socialezekerheidswetgeving, en u woont in België, dan kan u als inwoner toch van de Belgische verplichte ziekteverzekering genieten mits u aan de voorwaarden van de wetgeving voldoet en persoonlijke bijdragen betaalt in verhouding tot uw inkomen.

Als uw beroepswerkzaamheden niet onderworpen zijn aan de Belgische socialezekerheidswetgeving en u woon in het Verenigd Koninkrijk (tijdelijk verblijf in België gedurende de periode van detachering), dan is de terugbetaling van de kosten geneeskundige verzorging in België ten laste van uw Britse ziekteverzekering (National Health Service, NHS). Bijgevolg moet u de kosten van de geneeskundige verzorging in België volledig zelf betalen.  Na uw terugkeer in het Verenigd Koninkrijk moet u uw Britse ziekenfonds (National Health Service, NHS) contacteren om na te gaan in welke mate u een terugbetaling van deze medische zorg kan krijgen.

U verblijft tijdelijk in België

U bent een Brits burger (werknemer, gepensioneerde, student, persoon ten laste, enz.) en u verblijft tijdelijk (toerisme, studie, zakenreis, enz.) in het België na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.  Kan u genieten van een terugbetaling van de kosten van uw geneeskundige verzorging?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van de kosten van noodzakelijke geneeskundige verzorging gedurende een tijdelijk verblijf van Britse burgers in België tot en met 31 december 2020 mogelijk blijft op basis van de Europese ziekteverzekeringkaart (EZVK) of, als u die niet heeft, het Tijdelijk vervangingsbewijs (TVB), op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aan gaat ten aanzien van België. In dit geval zal u onder dezelfde voorwaarden als een Belgische burger behandeld worden.

Als u zonder EZVK of TVB naar België komt, zal u ter plaatse de kosten van de geneeskundige verzorging zelf moeten betalen en moet u achteraf aan uw Britse ziekenfonds (National Health Service, NHS) de terugbetaling vragen op basis van de Britse tarieven.

U vindt bijkomende toelichtingen op de website van de Europese Commissie.

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, is de Britse ziekteverzekering (National Health Service, NHS) van toepassing voor de terugbetaling van de in België verleende geneeskundige verzorging.  Bijgevolg moet u de kosten van de geneeskundige verzorging in België volledig zelf betalen.  Na uw terugkeer in het Verenigd Koninkrijk moet u uw Britse ziekenfonds (National Health Service, NHS) om nagaan in welke mate u een terugbetaling van deze medische zorg kan krijgen.

U bent een Brits burger in een periode van arbeidsongeschiktheid en u wenst tijdelijk in België te verblijven.  Zal u na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, bij medische problemen gedurende uw tijdelijk verblijf, kunnen genieten van de terugbetaling van de kosten van uw geneeskundige verzorging?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van de kosten van noodzakelijke geneeskundige verzorging gedurende een tijdelijk verblijf van Britse burgers in België tot en met 31 december 2020 mogelijk blijft op basis van de Europese ziekteverzekeringkaart (EZVK) of, als u die niet heeft, het Tijdelijk vervangingsbewijs (TVB), op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aan gaat ten aanzien van België. In dit geval zal u onder dezelfde voorwaarden als een Belgische burger behandeld worden.

Als u zonder EZVK of TVB naar België komt, zal u ter plaatse de kosten van de geneeskundige verzorging zelf moeten betalen en moet u achteraf aan uw Britse ziekenfonds (National Health Service, NHS) de terugbetaling vragen op basis van de Britse tarieven.

U vindt bijkomende toelichtingen op de website van de Europese Commissie.

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, is de Britse ziekteverzekering (National Health Service, NHS) van toepassing voor de terugbetaling van de in België verleende geneeskundige verzorging. 

Twee fasen:

  • vooreerst raden wij u aan contact op te nemen met uw Britse ziekenfonds (National Health Service, NHS) om na te gaan of personen in een periode van arbeidsongeschiktheid volgens de Britse wetgeving een voorafgaande toestemming van hun ziekenfonds moeten krijgen als zij tijdelijk in België willen verblijven (zowel voor het behoud van de arbeidsongeschiktheids-uitkeringen als voor het behoud van terugbetaling van de geneeskundige verzorging gedurende het tijdelijk verblijf in België) ;
  • eens u in België bent, moet u de kosten van de geneeskundige verzorging in België volledig zelf betalen.  Na uw terugkeer in het Verenigd Koninkrijk moet u uw Britse ziekenfonds (National Health Service, NHS) contacteren om na te gaan in welke mate u een terugbetaling van deze medische zorg kan krijgen.

U komt naar het België voor geplande geneeskundige verzorging

U bent een Brits burger en begeeft zich naar België met het oog op het ontvangen van geplande geneeskundige zorg. Hoe zal de terugbetaling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU gebeuren?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van de kosten van geplande geneeskundige verzorging in België tot en met 31 december 2020, onder dezelfde voorwaarden, mogelijk blijft, op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aan gaat ten aanzien van België.  Afhankelijk van de aard van de medische zorg kan een voorafgaande toestemming van uw Britse ziekenfonds noodzakelijk zijn (bijv. document S2).

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, is de Britse ziekteverzekering (National Health Service, NHS) van toepassing voor de terugbetaling van de in België verleende geneeskundige verzorging.  Bijgevolg moet u de kosten van de geneeskundige verzorging in België volledig zelf  betalen.  Na uw terugkeer in het Verenigd Koninkrijk contacteert u uw Britse ziekenfonds (National Health Service, NHS) om na te gaan in welke mate u een terugbetaling van deze medische zorg kan krijgen. 

Contacten

 

Laatst aangepast op 11 april 2019