Coruno en Corvaton (molsidomine): terugbetaling vanaf 1 augustus 2017

Op 1 augustus 2017 wijzigen de vergoedingsvoorwaarden van 2 geneesmiddelen voor de behandeling van chronische stabiele angor.


Over welke geneesmiddelen gaat het?

Het gaat over 2 geneesmiddelen op basis van molsidomine:

 • Coruno
 • Corvaton

Welke voorwaarden wijzigen?

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) blijft de geneesmiddelen voor de behandeling van chronische stabiele angor terugbetalen, maar vanaf 1 augustus 2017 veranderen de vergoedingsmodaliteiten voor Coruno en Corvaton:

 • De ziekteverzekering blijft Coruno en Corvaton terugbetalen voor de patiënten:
  • die al vóór 1 augustus 2017 behandeld werden met die geneesmiddelen
  • voor wie de behandeling met die geneesmiddelen verdergezet wordt
  • en die terugbetaling genoten in het kader van die behandeling.

Deze geneesmiddelen zullen voortaan in hoofdstuk IV terugbetaald zijn. De patiënten moeten dus een voorafgaandelijke machtiging voor terugbetaling verkrijgen van de adviserend arts van hun ziekenfonds.

 • De prijs van Coruno, en ook het persoonlijk aandeel (remgeld) voor de patiënt, daalt.
 • De ziekteverzekering betaalt Coruno en Corvaton niet meer terug voor nieuwe patiënten.

Wat zijn de gevolgen voor u als behandelend arts?

Opdat uw patiënt een machtiging voor de terugbetaling zou verkrijgen moet u, als verantwoordelijke arts voor de behandeling, een machtigingsaanvraag indienen voor patiënt. Hiermee bevestigt u dat:

 • uw patiënt al vóór 1 augustus 2017 behandeld is met het geneesmiddel
 • het een verderzetting van de behandeling met het geneesmiddel betreft
 • en dat de patiënt al terugbetaling genoot in het kader van die behandeling.

Voor de machtigingsaanvraag voor terugbetaling van Coruno of Corvaton aan de adviserend arts, kan u:

 • een elektronische aanvraag indienen door gebruik te maken van uw gehomologeerd softwarepakket of de webtoepassing CIVARS

Op die manier ontvangt u de machtiging ‘synchroon’ en kan uw patiënt zijn geneesmiddel onmiddellijk in de apotheek gaan halen.

Opmerking:

Voor de 1e aanvraag moet u de optie ‘nieuwe aanvraag’ gebruiken, ook al gaat het om een reeds behandelde patiënt waarvoor de behandeling verdergezet wordt.

 • een papieren aanvraag indienen.

Als u dat wenst dan kunt u gebruik maken van het ‘niet-specifieke’ aanvraagformulier.

In dat geval moet de patiënt wachten op de machtiging van zijn ziekenfonds om het geneesmiddel in de apotheek te gaan halen.

 

Wat zijn de gevolgen voor u als patiënt?

Als u al behandeld bent met Coruno of Corvaton vóór 1 augustus 2017 en u al terugbetaling genoot voor die geneesmiddelen, dan zult u verder terugbetaling genieten voor die geneesmiddelen.

Als u met Coruno behandeld bent, dan zult u vanaf 1 augustus 2017 minder betalen voor uw geneesmiddel, aangezien de prijs van het geneesmiddel daalt.

Wat zijn de gevolgen voor u als apotheker?

Voortaan betaalt de ziekteverzekering Coruno en Corvaton enkel terug als de  adviserend arts van het ziekenfonds zijn voorafgaand akkoord gegeven heeft. Vanaf 1 augustus 2017 moet u dus nagaan of de patiënt wel degelijk een machtiging van de adviserend arts heeft.

Contacten

 

Laatst aangepast op 21 februari 2018