Geneesmiddelen voor de behandeling van astma en COPD: vergoedingsvoorwaarden vanaf 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 zijn de geneesmiddelen voor de behandeling van astma en COPD, met uitzondering van de monoklonale antilichamen, vergoedbaar op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts. Voor de monoklonale antilichamen blijft een voorafgaande goedkeuring van de adviserend-arts wel nodig, maar de vergoedingsvoorwaarden daarvan wijzigen wel. Bovendien daalt de prijs van een aantal geneesmiddelen voor astma en COPD.


Over welke geneesmiddelen gaat het?

Het gaat over de geneesmiddelen van de ATC-klasse R03, de middelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen voor de behandeling van astma en COPD.

Info voor de arts: welke voorwaarden wijzigen vanaf 1 april 2020?

 • De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) zal de geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen terugbetalen via hoofdstuk I van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Dat wil zeggen: terugbetaling op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts. Vóór 1 april 2020 waren die geneesmiddelen, afhankelijk van de molecule, ingeschreven in hetzij hoofdstuk I, hoofdstuk II of hoofdstuk IV. Deze wijziging geldt echter niet voor de monoklonale antilichamen.

Concreet betekent dat het volgende:

  • Voor de geneesmiddelen die veranderen van hoofdstuk IV naar hoofdstuk I: een voorafgaande goedkeuring door de adviserend-arts van het ziekenfonds is niet meer nodig:
   • LAMA
   • de vaste combinaties LAMA/LABA
   • de tritherapie ICS/LAMA/LABA.
  • Voor de geneesmiddelen die veranderen van hoofdstuk II naar hoofdstuk I: deze groep van geneesmiddelen was al vergoedbaar zonder voorafgaande goedkeuring van de adviserend-arts, maar er was wel was een controle achteraf met betrekking tot naleving van de aanbevelingen van hoofdstuk II mogelijk. Deze zogenaamde ‘a posteriori controle’ valt weg op 1 april 2020:
   • SABA
   • LABA
   • ICS/LABA
   • SABA/SAMA
   • ICS
   • SAMA
   • leukotrieenantagonisten
   • theophylline
   • salbutamol (inj., compr., siroop).
  • Voor de monoklonale antilichamen:
   Een voorafgaande toelating van de adviserend-arts blijft hier nodig. Er zijn voor deze geneesmiddelen wel aanpassingen van de vergoedingsvoorwaarden. Die aanpassingen beogen onder meer het bevorderen van de therapietrouw.
   Raadpleeg de nieuwe vergoedingsvoorwaarden.

Ook de bijlagen bij de vergoedingsvoorwaarden zijn aangepast:

   • De bijlagen A (1e aanvraag), B (klinische elementen te bewaren in het patiëntendossier) en C (aanvraag tot verlenging) zijn aangepast, vereenvoudigd en geharmoniseerd voor de verschillende moleculen.
   • De bijlage D (attestatie van de klinische elementen die een vraag tot verlenging verantwoorden) is geschrapt en de inhoud ervan is geïntegreerd in bijlage C.
  • De ziekteverzekering zal 1 geneesmiddel niet meer terugbetalen omdat de firma de gevraagde prijsdaling niet heeft aanvaard: Singulair 4 mg, 28 doses granulaat. Er zijn wel terugbetaalbare alternatieven:
   • Voor kinderen van 6 maanden tot en met 5 jaar is er in dezelfde sterkte en dezelfde farmaceutische vorm Montelukast Teva 4 mg, 28 en 98 doses granulaat.
   • Voor kinderen van 2 jaar tot en met 5 jaar zijn er ook verschillende terugbetaalbare specialiteiten in dezelfde sterkte, maar een andere farmaceutische vorm beschikbaar: Singulair 28 en 98 kauwtabletten, evenals een vijftal generische specialiteiten. 

Wat moet u weten als patiënt?

 • U moet als patiënt voor de terugbetaling van sommige geneesmiddelen tegen astma en COPD geen aanvraag tot terugbetaling meer indienen bij uw ziekenfonds en wachten op een goedkeuring van de adviserend-arts. Vanaf 1 april 2020 krijgt u de terugbetaling voor de betrokken geneesmiddelen op basis van een eenvoudig voorschrift van uw behandelende arts.

Let op: Voor de monoklonale antilichamen blijft een voorafgaande goedkeuring van de adviserend-arts wel nodig.

 • Bovendien dalen de prijzen van sommige geneesmiddelen.

Waarom deze wijziging?

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) heeft de vergoedingsvoorwaarden van de geneesmiddelen voor de behandeling van astma en COPD herzien op vraag van de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid.

Het doel van de herziening is het voorschrijven van die geneesmiddelen gemakkelijker maken, in overeenstemming met de huidige aanbevelingen voor behandeling van astma en COPD.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 31 maart 2020