Geneesmiddelen voor de behandeling van een HIV-infectie: terugbetaling op 1 oktober 2019

Op 1 oktober 2019 wijzigen de vergoedingsvoorwaarden voor bepaalde geneesmiddelen ter behandeling van een HIV-infectie.


Over welke geneesmiddelen gaat het?

Het gaat over de geneesmiddelen:

  • Viread
  • Atripla
  • Truvada
  • Descovy.

Welke voorwaarden wijzigen ?

Viread
De ziekteverzekering vergoedt dit geneesmiddel nog steeds, maar enkel in het kader van een behandeling van hepatitis B. Dit geneesmiddel wordt dus niet langer terugbetaald voor de behandeling van een HIV-infectie.

Atripla / Truvada / Descovy 
De ziekteverzekering vergoedt deze geneesmiddelen niet meer vanaf 1 oktober 2019.

Daar staat tegenover dat de prijs van bepaalde andere geneesmiddelen voor de behandeling van een HIV-infectie daalt vanaf 1 oktober 2019. Dit heeft geen impact voor de patiënt, gezien de ziekteverzekering deze geneesmiddelen 100% terugbetaalt. Dit zorgt echter voor een besparing op het budget beschikbaar voor geneesmiddelen.

Wat zijn de gevolgen voor u als arts-specialist?

Voor de specialiteiten Viread / Atripla / Truvada
Er zijn generische specialiteiten beschikbaar voor elk van deze originele specialiteiten. De continuïteit van de behandeling is dus gegarandeerd voor alle patiënten.
Deze generische specialiteiten zijn ingeschreven in dezelfde paragrafen van hoofdstuk IV van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten als deze waarin de overeenkomstige originele specialiteiten waren ingeschreven voor 1 oktober 2019.
Dat betekent dat de lopende machtigingen voor uw patiënten geldig blijven voor de terugbetaling van deze generische specialiteiten.

Voor de specialiteit DESCOVY
Meerdere terugbetaalde geneesmiddelen zijn een mogelijk therapeutisch alternatief voor deze specialiteit.

Bepaalde van deze terugbetaalde geneesmiddelen zijn ingeschreven in dezelfde paragraaf van hoofdstuk IV van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten als deze waarin DESCOVY was ingeschreven voor 1 oktober 2019.
Dat betekent dat de lopende machtigingen voor uw patiënten geldig blijven voor de terugbetaling van deze andere terugbetaalde geneesmiddelen ingeschreven in dezelfde paragraaf.

Daarnaast kunnen ook andere geneesmiddelen ingeschreven in andere paragrafen van hoofdstuk IV van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten overwogen worden als therapeutisch alternatief voor DESCOVY.
Als u ter vervanging van DESCOVY een geneesmiddel ingeschreven in een andere paragraaf van hoofdstuk IV wil voorschrijven aan uw patiënt, moet u de lopende machtiging voor DESCOVY niet beëindigen. U kan onmiddellijk een machtiging tot terugbetaling aanvragen voor het door u, als therapeutische alternatief,  gekozen andere geneesmiddel.

Wij verzoeken u om een nieuwe afspraak te maken met uw patiënten die momenteel behandeld worden met DESCOVY en dit voor eind september 2019. Dit om hun behandeling aan te passen (indien nodig aanvraag machtiging voor een terugbetaald alternatief en aanmaak voorschriften voor de nieuwe behandeling).

Wat zijn de gevolgen voor u als patiënt?

Vanaf 1 oktober 2019 kan u op basis van uw voorschrift voor de specialiteiten VIREAD, ATRIPLA en TRUVADA terugbetaling krijgen voor een overeenkomstig generisch geneesmiddel.

Als u nog beschikt over een voorschrift voor DESCOVY, nodigen we u uit om :

  • het geneesmiddel bij uw apotheker af te halen voor 30 september 2019
  • een afspraak te maken in uw referentiecentrum zodat uw arts-specialist uw behandeling kan aanpassen rekening houdend met de terugbetaalde geneesmiddelen beschikbaar op de Belgische markt vanaf 1 oktober 2019.

Opgelet: na 1 oktober 2019 kan u op basis van een voorschrift voor DESCOVY geen terugbetaling meer krijgen voor dit geneesmiddel.

Wat zijn de gevolgen voor u als apotheker?

Vanaf 1 oktober 2019 zijn de specialiteiten VIREAD ( § 13201010), ATRIPLA, TRUVADA  DESCOVY niet langer terugbetaald.

Maar als een patiënt zich aanbiedt in uw apotheek na 1 oktober met een voorschrift voor VIREAD, ATRIPLA of TRUVADA (onder de commerciële naam), kan u het voorschrift uitvoeren alsof het VOS-voorschrift is en het overeenkomstige generische geneesmiddel afleveren.

Als een patiënt zich aanbiedt in uw apotheek na 1 oktober met een voorschrift voor DESCOVY, kan u dit geneesmiddel niet langer terugbetaald afleveren. Adviseer de patiënt om een afspraak te maken in zijn referentiecentrum zodat zijn arts-specialist de behandeling kan aanpassen en nieuwe voorschriften kan uitschrijven (en indien nodig een nieuwe machtiging kan aanvragen). 

Waarom deze wijziging?

Op vraag van de minister van Sociale zaken heeft de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) de klasse van geneesmiddelen herzien die wordt gebruikt bij de behandeling van een HIV-infectie.

Het objectief hierbij was een besparing door de prijzen te herzien van de geneesmiddelen die meerdere actieve bestanddelen combineren (de zogenaamde “combi” of “3 in 1” geneesmiddelen), die vaak te duur zijn in vergelijking met de alternatieven op basis van 1 actief bestanddeel.

Als resultaat van deze herziening is er voor meerdere van deze combinatie-geneesmiddelen een prijsdaling. Echter geen enkel akkoord werd gevonden met de firma’s verantwoordelijk voor de commercialisatie van TRUVADA, ATRIPLA, VIREAD en DESCOVY.
Gezien er generische geneesmiddelen of minstens even effectieve alternatieven beschikbaar en terugbetaald zijn, heeft de minister van Sociale Zaken besloten om deze geneesmiddelen niet langer terug te betalen. 

Contacten

 

Laatst aangepast op 17 september 2019