Geneesmiddelen Immunoglobulines: terugbetaling vanaf 1 september 2019

Op 1 september 2019 zullen de vergoedingsvoorwaarden van sommige polyvalente-immunoglobulineklassen voor intraveneuze toediening wijzigen.

Over welke geneesmiddelen gaat het?

Het betreft de polyvalente immunoglobulines voor intraveneuze toediening, namelijk de geneesmiddelen Multigam, Multigam 10 %, Nanogam, Privigen, Octagam, Octagam 10 % en Iqymune.

Welke voorwaarden wijzigen ?

De ziekteverzekering blijft deze geneesmiddelen terugbetalen. De voorwaarden van deze terugbetaling  breiden uit vanaf 1 september 2019 en ze harmoniseren binnen de klasse van de polyvalente immunoglobulines voor intraveneuze toediening.

Al de geneesmiddelen Iqymune, Octagam, Multigam, Nanogam, Privigen en Sandoglobuline voor intraveineuze toediening worden terugbetaald in de § 6790100, 6790200, 6790300, 6790400 van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

Overzicht van de nieuwe terugbetalingsvoorwaarden van deze geneesmiddelen

Wat zijn de gevolgen voor u als arts specialist?

Uw patiënt zal met dezelfde terugbetalingsmachtiging de terugbetaling krijgen van een ruimere keuze aan medicatie. Deze harmonisatie zal een grotere flexibiliteit op het terrein mogelijk maken in het geval van een tekort aan bepaalde geneesmiddelen en zal een continuïteit van de behandeling voor uw patiënt mogelijk maken.

Wat zijn de gevolgen voor u als patiënt?

Met uw huidige terugbetalingsmachtiging zal uw specialist een alternatief geneesmiddel kunnen voorschrijven in geval van een tekort aan uw gebruikelijk geneesmiddel en aldus de voortzetting van uw behandeling verzekeren.

Waarom deze wijziging?

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) heeft de terugbetalingsvoorwaarden van de polyvalente immunoglobulines voor intraveneuze toediening opnieuw beoordeeld en geharmoniseerd.

Contacten

 

Laatst aangepast op 19 augustus 2019