De urinaire antispasmodica tegen een overactieve blaas : terugbetaling vanaf 1 mei 2017

Op 1 mei 2017 wijzigen de vergoedingsvoorwaarden van de urinaire antispasmodica voor de behandeling van een overactief blaassyndroom. Zij worden aangepast in functie van het type geneesmiddel en de indicatie.


Over welke geneesmiddelen gaat het?

Het gaat over de geneesmiddelen

 • op basis van oxybutynine gebruikt in 1e lijn, die afhankelijk van de indicaties terugbetaald zijn, hetzij in hoofdstuk I (terugbetalingscategorie Cx), hetzij in hoofdstuk IV (terugbetalingscategorie B).

 • op basis van flavoxaat, tolterodine solifenacine, darifenacine, fesoterodine gebruikt in 2e lijn na onvoldoende respons of onaanvaardbare nevenwerkingen bij een behandeling met oxybutynine (terugbetalingscategorie B).

Welke voorwaarden wijzigen ?

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) blijft deze geneesmiddelen terugbetalen. Maar vanaf 1 mei 2017 wijzigen de terugbetalingsvoorwaarden afhankelijk van het type geneesmiddel en de indicatie.

 • Geneesmiddelen op basis van oxybutynine voor het behandelen van een ‘chronische instabiele blaas bij een volwassene, van het functionele type, zonder onderliggend neurologisch letsel’ : deze geneesmiddelen transfereren van hoofdstuk IV naar hoofdstuk I van de lijst van de vergoedbare specialiteiten (terugbetalingscategorie Cx). Voortaan volstaat een eenvoudig voorschrift van de behandelende arts voor de terugbetaling (via hoofdstuk I). Een voorafgaande machtiging van de adviserend arts van het ziekenfonds is niet meer nodig.

 • Geneesmiddelen op basis van oxybutynine in andere terugbetaalbare indicaties: de vergoedingsvoorwaarden wijzigen niet.

 • Geneesmiddelen op basis van flavoxaat: voortaan zijn ze enkel vergoedbaar in hoofdstuk IV (terugbetalingscategorie B). Een voorafgaande machtiging van de adviserend arts van het ziekenfonds is dus noodzakelijk voor terugbetaling.

 • Geneesmiddelen op basis van tolterodine, solifenacine, darifenacine en fesoterodine: de vergoedingsvoorwaarden wijzigen niet.

Voor al deze geneesmiddelen is de geldigheidsduur van de machtigingen tot terugbetaling voortaan onbeperkt.

Wat zijn de gevolgen voor u als patiënt?

Voor de geneesmiddelen op basis van oxybutynine

 • Indien u volwassen bent en lijdt aan een chronische instabiele blaas van het functionele type, zonder onderliggend neurologisch letsel, moet u geen machtiging meer vragen aan de adviserend arts van uw ziekenfonds. Voortaan, betaalt de ziekteverzekering uw geneesmiddel terug op eenvoudig voorschrift van uw arts. De terugbetaling daalt lichtjes, u zal dus iets meer moeten betalen voor uw geneesmiddel.

 • Indien u een geneesmiddel op basis van oxybutynine neemt voor een andere (in hoofdstuk IV) vergoedbare indicatie veranderen de vergoedingsvoorwaarden en het bedrag dat u moet betalen niet.

Voor de geneesmiddelen in 2e lijn gebruikt

 • Om verdere terugbetaling te krijgen van een geneesmiddel op basis van flavoxaat of van een ander geneesmiddel gebruikt in 2e lijn na een behandeling met oxybutynine, zal uw arts voortaan een machtiging aan de adviserend arts van uw ziekenfonds moeten vragen.

 • Voor geneesmiddelen op basis van flavoxaat verhoogt de terugbetaling door de ziekteverzekering, u zal dus minder moeten betalen voor uw geneesmiddel.

 • Voor de andere geneesmiddelen gebruikt in 2e lijn verandert het bedrag dat u moet betalen niet.

Indien u een machtiging tot terugbetaling moet krijgen van de adviserend arts van uw ziekenfonds, is de geldigheidsduur van deze machtiging voortaan onbeperkt.

Wat zijn de gevolgen voor u als arts?

Voor de geneesmiddelen op basis van oxybutynine

 • U moet geen aanvraagformulier tot machtiging meer invullen voor de patiënten die lijden aan een chronische instabiele blaas bij een volwassene, van het functionele type, zonder onderliggend neurologisch letsel.

 • Voor de andere indicaties verandert er niets.

Voor de geneesmiddelen in 2e lijn gebruikt

 • Indien u geneesmiddelen wenst voor te schrijven op basis van flavoxaat, vul dan een niet specifiek aanvraagformulier tot terugbetaling in, indien uw patiënt voldoet aan al de voorwaarden van § 2680000.

 • Voor de andere behandelingen in 2e lijn gebruikt verandert er niets.

Voortaan is de geldigheidsduur van de machtiging tot terugbetaling voor deze geneesmiddelen onbeperkt.

Waarom deze wijziging ?

Deze wijziging maakt deel uit van de besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Binnen het kader van administratieve vereenvoudiging is het doel tevens het harmoniseren van de vergoedingsvoorwaarden van de urinaire antispasmodica voor het behandelen van het overactief blaassyndroom.

Contacten

 

Laatst aangepast op 19 februari 2018