Tegemoetkoming in de reiskosten voor kinderen opgevolgd in een revalidatiecentrum

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt in bepaalde gevallen tegemoet in de reiskosten voor kinderen opgevolgd in een revalidatiecentrum.


Wie heeft recht op de tegemoetkoming?


Kinderen jonger dan 18 jaar, opgevolgd in een revalidatiecentrum.


Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming bedraagt 0,25 EUR per km:

De pseudocodes die overeenstemmen met die tegemoetkoming zijn:

  • 774034 revalidatie: reiskosten voor patiënten jonger dan 18 jaar (ambulant)
  • 774045 revalidatie: reiskosten voor patiënten jonger dan 18 jaar (gehospitaliseerd).


Hoe kunt u de tegemoetkoming aanvragen?

  1. Het revalidatiecentrum vult het aanvraagformulier reiskosten in (of een document dat de vermeldingen bevat die voorkomen op dit model).
  2. Het ziekenfonds kent de tegemoetkoming toe op basis van dit document.

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 15 april 2019