Tegemoetkoming in de kosten voor dringend ambulancevervoer

Dringend ambulancevervoer kan het verschil maken tussen leven en dood: het speelt dus een cruciale rol in onze hulpverlening. Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten als de ambulancedienst erkend is.


Wat is dringend ambulancevervoer?

Dringend ambulancevervoer is vervoer naar een ziekenhuis door een ambulancedienst in het kader van dringende geneeskundige hulpverlening. Het gebeurt altijd na een oproep naar het nummer 100/112 (de oproepcentrale) en in principe enkel door erkende ambulancediensten. Het is de Federale overheidsdienst volksgezondheid die de ambulancediensten erkent.

Let wel: In uitzonderlijke omstandigheden kan de oproepcentrale ook een niet-erkende ambulancedienst opeisen.

Hoeveel kost dringend ambulancevervoer?

De prijs van dringend ambulancevervoer hangt af van:

  • de afgelegde afstand:
    • Er is een forfaitair bedrag voor de eerste 10 km: 64,37 EUR.
    • Vanaf de 11e km tot en met de 20e km kost het 6,43 EUR per km.
    • Vanaf de 21e km kost het 4,92 EUR per km.
  • de gebruikte elektroden voor een automatische externe defibrillator: een paar kost 61,10 EUR.

Voorbeeld: De ambulance legt 25 km af. Er is één paar elektroden nodig. In dat geval kost het ambulancevervoer:

64,37 EUR (km 1-10)
+ 10 keer 6,43 EUR (km 11-20) 64,3
+ 5 keer 4,92 EUR (km 21-25) 24,6
+ 61,10 EUR (elektroden)
= in totaal 214,37 EUR.

Hoeveel komt het ziekenfonds tegemoet?

Als de ambulancedienst erkend is, dan komt het ziekenfonds tegemoet in de kosten. De tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de kosten. Voorbeeld: Het ambulancevervoer kost in totaal 214,37 EUR. In dat geval is de tegemoetkoming 107,19 EUR.

Let wel: Heeft de oproepcentrale in uitzonderlijke omstandigheden een niet-erkende ambulancedienst opgeëist? Dan zijn de kosten volledig ten laste van de opeisende overheid en komt het ziekenfonds dus niet tegemoet.

Voor het verkrijgen van de tegemoetkoming in de vervoerkosten van de rechthebbende dient de ambulancedienst het formulier (Aanvraag tegemoetkoming in de vervoerskosten van de rechthebbende) ingevuld te bezorgen aan de patiënt.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 maart 2018