Sociale derdebetaler: betaal uw huisarts enkel uw deel van de kosten

De sociale derdebetaler is een regeling die maakt dat u de huisarts enkel uw deel van de kosten moet betalen. Het ziekenfonds betaalt hem rechtstreeks de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Deze regeling is voorbehouden voor wie voldoet aan bepaalde voorwaarden.


Voldoet u aan de voorwaarden om van de sociale derdebetaler te genieten?

 
Als u zich in een van de volgende situaties bevindt, kunt u genieten van de derdebetaler voor de raadplegingen en bezoeken van uw huisarts:

Is uw huisarts verplicht om de sociale derdebetaler toe te passen?

 
Indien u geniet van de verhoogde tegemoetkoming is de huisarts verplicht om de derdebetaler toe te passen, behalve indien het een huisbezoek betreft. In de andere gevallen is uw huisarts niet verplicht om te aanvaarden om de sociale derdebetaler toe te passen.
 

Wat moet u doen als u wilt dat uw arts de sociale derdebetaler toepast?

 
In geval u zich bevindt in een occasionele individuele financiële noodsituatie kan de arts u vragen om dit te bewijzen via een verklaring op eer. De arts heeft ook de mogelijkheid om zelf te attesteren dat u hem heeft verklaard dat uw situatie de toepassing van de derdebetalersregeling mogelijk maakt.

 

 

Laatst aangepast op 07 juli 2021