Locomotorische en neurologische aandoeningen: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in revalidatiecentra

Als u lijdt aan een locomotorische of neurologische aandoening, dan kan u terecht in een algemeen revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen. Het doel van revalidatie in zo’n centrum is uw toestand, zelfredzaamheid en psychologisch welzijn te verbeteren om zo te komen tot een zo goed mogelijke sociale en professionele (re-)integratie. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.
 

Kunt u terecht in een algemeen revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen?

 
U kunt enkel terecht in een revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen als u lijdt aan een locomotorische of neurologische aandoening. Deze aandoening moet zich in het stadium onmiddellijk na de acute fase of onmiddellijk na een opstoot bevinden.
 
Als u aan een aandoening lijdt die een geleidelijke verslechtering van uw toestand met zich meebrengt, kan u slechts terecht in een revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen na een opstoot en bij een duidelijke achteruitgang.
 
Lijst met locomotorische en neurologische aandoeningen die voor revalidatie in de algemene centra in aanmerking komen.
 
In deze revalidatiecentra kunt u als ambulante of als gehospitaliseerde patiënt terecht, maar het revalidatieprogramma start meestal tijdens een hospitalisatie.
 

Wat biedt een algemeen revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen u aan ?

 
Het revalidatiecentrum stelt voor u een individueel revalidatieprogramma op. Dit programma is intensief en beperkt in duur.
Het omvat een aantal tussenkomsten van artsen, kinesitherapeuten, psychologen, ergotherapeuten en sociale werkers. Per aandoening is er een maximumduur van de revalidatie.
 
Op het einde van uw revalidatie maakt het centrum een eindbalans op, dat onder meer raadgevingen bevat voor uw re-integratie.
 
Als u uw revalidatieprogramma bijna afgerond heeft, kan u ook beroep doen op een ergotherapeut die bij u aan huis komt, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
 

Wat moet u doen voordat een algemeen revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen u kan behandelen?

 
 

Wat moet het revalidatiecentrum doen om u te kunnen behandelen?

 
Het centrum moet:
 

Wat moet u zelf bekostigen?

 
Als gehospitaliseerde en als ambulante patiënt betaalt u een persoonlijk aandeel (remgeld). In geval van hospitalisatie betaalt u daarenboven de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.
 

Andere revalidatiecentra die locomotorische en neurologische revalidatie aanbieden

 
Er bestaan nog andere revalidatiecentra die locomotorische en neurologische revalidatie aanbieden aan patiënten met specifiekere problemen (motorische revalidatiecentra). Deze meer specifieke revalidatiecentra bieden intensievere revalidatieprogramma’s aan.
 
Er zijn specifieke revalidatiecentra voor patiënten die lijden aan:
  • MS en gelijkaardige aandoeningen (Melsbroek en Fraiture).
  • niet-aangeboren hersenaandoeningen (NAH-Revalidatiecentrum Turnhout, La Braise, Le Ressort, Inkendaal).
  • gelijkaardige aandoeningen als deze waarop de algemene centra voor locomotorische en neurologische aandoeningen zich richten (Centre de traumatologie et de réadaptation, UZ Gent, UZ Pellenberg, Centre William Lennox, Cliniques Universitaires Saint Luc en Hôpital Erasme). Deze meer specifieke revalidatiecentra richten zich vooral op patiënten met een zwaardere problematiek dan de patiënten die in de algemene centra voor locomotorische en neurologische revalidatie gerevalideerd worden
 
Een lijst van al deze specifieke centra vindt u hier. Aangezien de specifieke aandoening waaraan u als patiënt moet lijden om in zo’n centrum gerevalideerd te worden, kan verschillen van centrum tot centrum, dient u met het centrum te bekijken of u in aanmerking komt voor revalidatie of niet.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 24 september 2014