Sensoriële stoornissen: tegemoetkomingen voor zorg in gespecialiseerde centra

Als u (of uw kind) een ‘sensoriële stoornis’ heeft (slechtziendheid, blindheid of matige tot ernstige gehoorstoornis) en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum. Het ziekenfonds komt dan tegemoet in de kosten.


Slechtziendheid of blindheid

Als u (of uw kind) aan slechtziendheid of blindheid lijdt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum om:

  • een revalidatieprogramma te volgen
  • een aantal basisvaardigheden aan te leren om uw zelfredzaamheid in het dagelijkse leven te verbeteren.

Gehoorstoornis

Als u (of uw kind) aan een matige of ernstige gehoorstoornis lijdt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u terecht in:

Zo’n centrum kan:

  • de diagnose van de gehoorstoornis stellen of verder verfijnen
  • een programma voor functionele revalidatie uitwerken om de gehoorstoornis te compenseren en de communicatieve vermogens te ontwikkelen
  • een cochleair implantaat aanpassen.

Contacten

 

Laatst aangepast op 26 september 2014