Adviezen gepubliceerd in 2016

Hier vindt u een selectie van de geanonimiseerde adviezen die  we in 2016 op onze website gepubliceerd hebben.


Gebruikte afkortingen

MOZA Medisch Ongeval Zonder Aansprakelijkheid
MOZA > ernst Medisch Ongeval Zonder Aansprakelijkheid die de ernstgraad overstijgt
MOZA < ernst Medisch Ongeval Zonder Aansprakelijkheid beneden de ernstgraad
BA Aansprakelijkheid
BA > ernst Aansprakelijkheid die de ernstgraad overstijgt
BA < ernst Aansprakelijkheid beneden de ernstgraad


Adviezen gepubliceerd in 2016

Beslissing Sleutelwoorden​ ​​Advies
(en Samenvatting​)
Noch BA, noch MOZA Totale knieprothese; orthopedie; problemen urineren; urine sondage; urologie en urethrotemie. Advies​
Noch BA, noch MOZA Totale heupprothese; orthopedie; dropvoet; val; revalidatie; depressie en rolstoelgebonden. Advies​
Noch BA, noch MOZA Heupprothese; orthopedie; klapvoet en blijvend arbeidsongeschiktheid. Advies​
Noch BA, noch MOZA Recidiverende pijn in de onderrug en de nek; infiltraties; bloeduitstorting in ruggenmergkanaal; heelkunde in urgentie en blijvende pijnklachten. Advies​
Noch BA, noch MOZA Chronische sinusitis; KNO; uitruiming sinusitis middels kijkoperatie en hersenvliesontsteking. Advies​
Noch BA, noch MOZA Totale heupprothese; orthopedie;  invaliderende arthrose; luxatie; loskomen grote trochanter; gesloten reductie; wondinfectie; stafylokok; heringreep; drophand met volledige recuperatie. Advies​
Noch BA, noch MOZA Epilepsie-aanval; gezwel in de hersenen; operatie; rechter hemibeeld;  herseninfarct en revalidatie. Advies​
BA < ernst Lage rugpijn; nekpijn; medische beeldvorming; epidurale infiltraties; hevige pijn; krachtsvermindering; letsel ruggenmerg; anterieure fusie; blijvende klachten; gevoelsstoornissen; cognitieve stoornissen; snel optredende vermoeidheid. Advies​
BA > ernst Ziekte van Chron; vernauwing ter hoogte van de twaalfvingerige darm; verwijdering deel van de dunne darm; open-buikoperatie; postoperatief aanhoudende pijn; koorts; stafylokok; meerdere heringrepen; overhechting deel darmanastomose ; buikvliesontsteking. Advies​
BA > ernst Vrij plotse, op en afgaande buikpijn en rugpijn met uitstraling naar de linker teelbal; aneurysma van de aorta abdominalis; expectatio armata; hemoglobine val; overlijden. Advies​
BA > ernst Gezwollen hand; inflammatie/infectie; tenosynovitis; myositis; septische shock; ischemie en overlijden. Advies​
MOZA > ernst Bevalling middels sectio; intraspinale epidurale verdoving; verlamming; CT; MRI; laminectomie; intraduraal hematoom met vliezen; beperkte revalidatie; 70 % blijvende invaliditeit. Advies​
MOZA > ernst Discectomie C5C6-C6C7; vlot verloop heelkunde; progressief toenemende postoperatieve klachten; epidurale bloeding met druk op ruggenmerg; urgente decompressie ingreep; blijvende invaliditeit 80%; beperkte revalidatie; verlamd aan rechter lichaamshelft en gevoelloosheid linker lichaamshelft. Advies​
MOZA > ernst Non Hodgkin lymfoom; chemotherapie; opvolging middels beenmergpuncties; punctie sternum; hartstilstand; uitgebreide dissectie van de aorta; overlijden op operatietafel. Advies​
MOZA > ernst Rectale zweer; rectumprolaps; aanhoudende rugpijn; spondylodiscitis; marlexnetje ontsteking; PLIF. Advies​
MOZA > ernst Chronisch ruglijden; lumbale kanaalstenose; laminectomie; redon drain; cauda equinasyndroom; epiduraal hematoom; neuropathische pijn. Advies​
MOZA Discushernia; recidief discushernia; stafylokok; lekkage van cerebrospinaal vocht; cauda equina syndroom; “dry tap” en  decompressieve laminectomie. Advies​
MOZA > ernst Chronische invaliderende nekklachten; kyfosering; degeneratieve kanaalstenose; ALIF; post-operatief hyperreflexie en gevoelsstoornissen; myelomalacie; rolstoelgebonden; urge incontinentie  voor stoelgang en urine en  impotentie. Advies​
MOZA > ernst Vleesboom; baarmoederhals kanker; conisatie; sterilisatie; gynaecologie; infectieus beeld; laparoscopie; dubbele perforatie; thermisch letsel; gemaskeerde lekkage en tijdelijke stoma. Advies​
​Pas de RC
Pas de MOZA
> Critères de gravité
​Traitement anticoagulant – mauvais suivi des directives médicales par le patient – non équilibrage du traitement – hémorragie digestive – suspicion d’un carcinome urothélial au niveau de la jonction pyélo-calcielle droite – néphrectomie – examen anatomopathologique (hématome organisé partiellement enkysté s’étendant dans la graisse périhilaire sur la portion proximale de la graisse péri-urétrale) – erreur non fautive de diagnostic. Avis​
Pas de RC
Pas de MOZA
Gynécologie – accouchement-macrosomie fœtale – lésion du plexus brachial consécutive à une dystocie des épaules. Avis​
RC > Critères de gravité Ablation de la vésicule biliaire – douleurs abdominales - cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) – pancréatite sévère – syndrome de détresse respiratoire – laparoptomie - nécrose colique – péritonite fécale – colectomie – nécrosectomie pancréatique – iléostomie – choc septique – décès. Avis​
MOZA > Critères de gravité Chirurgie cardiaque – réparation valvulaire mitrale sous CEC – lésion cérébrale grave. Avis​
RC > Critères de gravité Arthroplastie totale de la hanche droite – multiples luxations – multiples reprises chirurgicales – résection de la prothèse de hanche totale – repose d’une prothèse totale. Avis​
RC > Critères de gravité Chirurgie digestive – hernie ombilicale – perforation- péritonite – choc septique – colostomie – soins intensifs – sevrage respiratoire – décès. Avis​
RC < Critères de gravité Dentisterie - extraction - fracture mandibulaire et bris de lame. Avis​
Pas de RC
Pas de MOZA
Gériatrie – bronchopneumonie – fausses déglutition – diverticule de Zenker – gastrostomie programmé – décès par décompensation cardiaque avant l’intervention. Avis​
Pas de RC
Pas de MOZA
Gynécologie – accouchement-macrosomie fœtale – lésion du plexus brachial consécutive à une dystocie des épaules. Avis​
Pas de MOZA
< Critères de gravité
Neurochirurgie – implantation d’un neurostimulateur – migration de neurostimulateur – interventions de repositionnement du neurostimulateur – fonctionnement correct du neurostimulateur. Avis​
RC > Critères de gravité Hématologie – embolisation splénique – décès. Avis​
Erreur non fautive de diagnostic / échec thérapeutique Choc septique sévère à Pneumocoque – antibiothérapie – amputations multiples. Avis​
Pas de RC
Pas de MOZA
< Critères de gravité
Accident de la vie privée – Lésion du ligament croisé antérieur et lésion méniscale interne – Traitement conservateur appliqué en première intention – Persistance des douleurs – Proposition d’intervention chirurgicale refusée par la patiente – Le dommage n’est pas en lien avec une prestation de soins de santé. Avis​
RC > Critère de gravité Chirurgie gynécologique – varice ovarienne – annexectomie bilatérale par laparoscopie – péritonite – choc septique – anastomose en milieu septique – lâchage des sutures – blessure splénique par un drain. Avis​

Contacten

 

Laatst aangepast op 27 april 2017