Adviezen gepubliceerd in 2018

Hier vindt u een selectie van de geanonimiseerde adviezen die  we in 2018 op onze website gepubliceerd hebben.


Gebruikte afkortingen

MOZA Medisch Ongeval Zonder Aansprakelijkheid
MOZA > ernst Medisch Ongeval Zonder Aansprakelijkheid die de ernstgraad overstijgt
MOZA < ernst Medisch Ongeval Zonder Aansprakelijkheid beneden de ernstgraad
BA Aansprakelijkheid
BA > ernst Aansprakelijkheid die de ernstgraad overstijgt
BA < ernst Aansprakelijkheid beneden de ernstgraad


Adviezen gepubliceerd in 2018

Beslissing Sleutelwoorden​ ​​Advies
(en Samenvatting​)
BA > ernst Release van de nervus interosseus posterior – peroperatieve medisch-technische fout – sectie van de zenuw Advies​
noch BA, noch MOZA Pre-eclampsie – spoedsectio – prematuriteit boreling ten gevolge van placentaire insufficiëntie – overlijden kindje – schade is gevolg van placentaire insufficiëntie Advies​
MOZA > ernst 2x heringreep – cauda equina syndroom – permanente parese voetdorsiflexie en urinaire en faecale incontinentie Advies​
noch BA, noch MOZA Anaal bloedverlies en familiale voorgeschiedenis coloncarcinoom – coloscopie met wegname van poliep – acute buik waarvoor spoedopname – eerst CT-scan van de buik zonder contrast – later CT-scan met contrast – aanwezigheid vrije lucht – darmperforatie – laparotomie met wegname van een deel van de dikke darm Advies​
noch BA, noch MOZA Bevalling – schouderdystocie – plexus brachialisletsel – Erbe parese – subluxatie schoudergewricht – blijvende functiebeperking ter hoogte van de schouder, de elleboog en in geringe mate ook van de rechterpink en ringvinger – schade is gevolg van bevalling Advies​
BA > ernst Zwangerschap – placentaloslating – velamenteuze insertie navelstreng – contracties – kortstondige monitoring – geen tekens van foetale nood – terug naar huis gestuurd – geboorte – asfyxie – reanimatie – overlijden baby – fout wat betreft het missen van de diagnose van arbeid (neen) –klinische inschattingsfout van het risico op vroeggeboorte (ja) – informatiefout (ja) – patiënte werd niet behandeld als patiënte met hoogrisicozwangerschap – fout in hoofde van assistent-gynaecologe – artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet – werknemer is enkel aansprakelijk voor opzettelijke, zware of gewoonlijk voorkomende lichte fout – stagemeester en ziekenhuis zijn aansprakelijk als aansteller Advies​
MOZA > ernst Dringende bilaterale adnexectomie tijdens laparotomie omwille van getordeerde eierstokcyste – postoperatief necrotiserende fasciitis – gangreen van Fournier – tijdige diagnose van zeldzame aandoening – uiterst zeldzame complicatie Advies​
MOZA > ernst Lage rugpijn – lumbo-ischialgie – degeneratief disco-articulair ruglijden – pijnkliniek –transforaminale epidurale infiltratie op niveau L4-L5 – hevige pijn in de rug en krachtsverlies en gevoelsuitval in de beide benen – vasculaire complicatie – ischemie – infarctzone van de conus van het ruggenmerg op niveau L1 – uiterst zeldzame complicatie – paraplegie en gevoelsuitval in de onderste ledematen – rolstoelgebonden – bijkomende blijvende invaliditeit van 75% Advies​
Noch BA, noch MOZA Prematuur kind – tertralogie van Fallot – ingreep ter correctie van tetralogie van Fallot – hemodynamisch precaire toestand postoperatief – lactaatacidose – reanimatie – irreversibele post anoxische hersenschade – behandeling in overleg met de ouders stopgezet - overlijden Advies​
Noch BA, noch MOZA Perianale pijnklachten – aambei – chirurgische ingreep – abces – beperkte ingreep – Longo-ingreep – postoperatie anaal bloedverlies – stoelgangverlies – sacrale neurostimulator – klachtenvrij Advies​
MOZA > ernst Lage rugpijn na val – PLIF – discectomie – scheur van de wand van de linker vena iliaca communis – acute bloeding – laparotomie met hechting scheur – fusie verder uitgevoerd – postoperatief afvloeiing dundarmvocht – dundarmperforatie en buikvliesontsteking – diep veneuze trombose linkerbeen – stolsels – rekanalisatie dmv ballondilatatie – psychische problemen Advies​
MOZA > ernst Kaakcorrectie – bilaterale osteotomie – TPD – onmiddellijk postoperatief dubbel zicht, anisocorie, afwijkende visus – fractuur orbita – schade craniale zenuwen die de oogspieren bezenuwen – verlamming zenuwen – strabisme Advies​
MOZA > ernst Meervoudig gehandicapt kind ten gevolge van zuurstofgebrek bij geboorte – spastische di- tot quadriplegie en mentale retardatie – progressief toenemende scoliose – fusie-ingreep – pijnpomp – postoperatief toenemende sufheid – afwezige motoriek in de onderste ledematen – dysfunctie van de klep van de ventriculoperitoneale drain –ruggenmergischemie – epiduraal hematoom – tetraplegie – beperkte recuperatie van de bicepsfunctie rechts – respiratoire insufficiëntie – shock op urosepsis en Clostridiuminfectie – verstoring van de levensomstandigheden nog ernstiger dan preoperatief – overlijden Advies​
Noch BA, noch MOZA Myasthenia gravis – 2 nodulaire letsels op voorste mediastinum – radicale thymectomie – verkleving nervus phrenicus met thymoom - uitval nervus phrenicus – verminderde longfunctie Advies​
BA > ernst Heelkundige verwijdering glomustumor links (tot aan hypoglossuskanaal) – fout informed consent – fout indicatiestelling – fout uitvoering ingreep Advies​
MOZA < ernst ALIF-ingreep – de lege artis handelen arts - Postoperatief Brown-Sequard syndroom - uiterst zeldzame complicatie Advies​
Noch BA, noch MOZA Vaginale bloedingen t.g.v. myomen in baarmoeder - abdominale operatieve verwijdering van baarmoeder en eierstokken – vergroeiingen dundarm en buikwand - darmperforatie -peritonitis met septische shock Advies​
Noch BA, noch MOZA Coloscopie n.a.v. rood anaal bloedverlies – bijkomend echo-endoscopie met biopsiename – invasief adenocarcinoma - rectumresectie met aanleggen van end-to-end anastomose - dringende heringreep wegens groot geïnfecteerd hematoom – septische shock- overlijden Advies​
Noch BA, noch MOZA Uitgebreid klachtenpatroon na sectio, met name klachten van stoornissen in sensibiliteit en krachtverlies in de perineale en gluteale streek, de rechter liesstreek en de onderste ledematen, constipatie, stress-incontinentie en dyspareunie – uitgebreide onderzoeken en passende behandelingen door arts-specialisten in verschillende domeinen - temporele werking van de WMO – gemiste diagnose zonder fout – langzaam instellende neurologisch stoornis, met name cauda equina syndroom Advies​
BA > ernst Kijkoperatie waarbij de opening van de ethmoïdale sinus wordt verwijd en schimmelproppen worden verwijderd naar aanleiding van sinusitisklachten die niet verbeteren onder conservatieve therapie – postoperatief dubbelzicht – defect in oogkas en oogspier met volledige spierverlamming - fout in uitvoering van ingreep Advies​
BA > ernst Trauma – subduraal hematoom – trepanatie – recidief acuut subduraal hematoom – onzorgvuldige neurologische opvolging – organisatiefout op ziekenhuisniveau – overlijden Advies​
BA > ernst Syndroom van Lynch – preoperatieve beslissing tot uitvoering van een rechter hemicolectomie – peroperatieve beslissing van chirurg om een totale colectomie met ileorectale anastomose uit te voeren wegens mislocatie van preoperatief gemarkeerde “verdachte” zone – postoperatief stoelgangsproblemen – fout in geïnformeerde toestemming Advies​
MOZA > ernst Plaatsen trommelvliesbuisjes en verwijderen neusamandelen in daghospitalisatie – beeld van sepsis met multi-orgaanfalen – optreden van syndroom van Lemierre – hersenletsel (motorische tekorten en taal –en spraakmoeilijkheden) – abnormale schade Advies​
Pas de responsabilité - pas de MOZA Orthopédie - Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite - réparation par arthroscopie – persistance des douleurs - échec thérapeutique Avis​
RC < critères de gravité Orthopédie – Section du jambier antérieur gauche, erreur fautive de diagnostic, retard de prise en charge – allongement du délai d’incapacité Avis​
Pas de RC, MOZA > critères de gravité Urologie - Cystectomie élargie avec reconstruction orthotopique – perte de la vue de l'œil droit et amputation du champ visuel de l'œil gauche Avis​
Pas de RC, pas de MOZA Anatomopathologie – prélèvement biosique suivi d'une exérèse de la plaque aréolo-mamelonnaire gauche et reconstruction oncoplastique – erreur non fautive de diagnostic Avis​
Pas de RC, pas de MOZA Orthopédie – Fracture-luxation antérieure de l’épaule gauche - Rupture de la coiffe des rotateurs – atteinte du plexus brachial – pas de lien établi entre le dommage et la prestation de soins de santé Avis​
Pas de responsabilité, Pas de MOZA, critère de gravité non atteint infection- encéphalite herpétique - altération de l’état de santé général - infection nosocomiale traitée - développement d’une escarre - décès sans lien avec prestation de soins Avis​
Pas de responsabilité, Pas de MOZA, critère de gravité atteint neurochirurgie- clippage d'un anévrisme sylvien gauche - décollement probable d’une plaque d'athéromatose - AVC - hémiplégie droite et aphasie de broca - aléa thérapeutique sans faute – dommage pas anormal Avis​
Responsabilité, Pas de MOZA, critère de gravité non atteint orthopédie – entorse du genou droit avec déchirure ligamentaire - technique chirurgicale fautive - insertion du ligament au niveau du tibia au lieu du péroné- responsabilité du chirurgien Avis​
Responsabilité, pas de MOZA, critère de gravité non atteint orthopédie - hernie discale lombaire douloureuse - arthrodèse lombaire sans fusion intervertébrale – mal positionnement non fautif des vis - repositionnement fautif Avis​
Pas de responsabilité, Pas de MOZA, le Fonds ne se prononce pas sur la gravité du dommage obstétrique - accouchement instrumenté - lésions périnéales – incontinence-aléa thérapeutique et de lieu entre le dommage et une prestation de soins de santé – Dommage anormal Avis​
Pas de RC, pas de MOZA critères de gravité atteints neurologie – dégradation neurologique – hémorragie cérébrale quadri-ventriculaire Avis​
Pas de RC, pas de MOZA urologie – hématome paratesticulaire – pas de lien avec une prestation de soins de santé Avis​
Pas de RC, pas de MOZA critères de gravité non atteints kinésithérapie – mobilisation active – re-rutpure tendineuse - complication connue et documentée Avis​
Pas de RC, pas de MOZA, critères de gravité non atteints Gynécologie – risque de procidence du cordon – césarienne – dommage inhérent à la prestation médicale Avis​
Pas de RC , Pas de MOZA, pas de critères de gravité atteint gastro-entérologie perforation du deuxième duodénum – réalisation d’un risque chirurgical Avis​
Pas de RC, pas de MOZA Anesthésie – Luxation de deux dents lors d’une intubation Avis​
Pas de RC, pas de MOZA Orthopédie - Cure d'épicondylite - récidive d'épicondylite induite par prédisposition du patient Avis​
Pas de RC, pas de MOZA Chirurgie vasculaire - pontage sous huméral - axonotmèse nerf radial Avis​
RC, pas de MOZA, critère de gravité atteint Gynécologie – absence de consentement - myomectomie - indication fautive - rupture utérine - perte du fœtus – hystérectomie - troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence du patient Avis​
MOZA, critère de gravité atteint Orthopédie - arthroplastie de hanche - voie de Rottinger – atteinte du nerf crural - complication non décrite dans la littérature médicale Avis​
Pas de RC, pas de MOZA Chirurgie de révision bariatrique - Sleeve gastrectomie - fistule gastrique persistante - collection abcédée - gastrectomie totale avec splénectomie et anastomose oeso-jujénale Avis​
Pas de RC, pas de MOZA Orthopédie - cure de canal carpien - algoneurodystrophie Avis​
RC < critères de gravité Urgences - double fracture du maxillaire inférieur non diagnostiquée - anamnèse et examen clinique insuffisant - faute de l'urgentiste - lecture du radiologue orientée pas de faute Avis​
Pas de RC, pas de MOZA Orthopédie - hallux valgus - ostéotomie basi-métatarsienne - récidive déformation et phénomènes douloureux - Cure d'hallux valgus - pas d'élément objectif corroborant les plaintes de la patiente pour l'hémorragie et l'infection - pas de faute ni de MOZA pour la récidive - complication connue Avis​
Pas de RC, pas de MOZA Orthopédie - bursite pré-tendineuse rétro-calcanéenne - arthroscopie - intervention de désinsertion - résection processus postérieur du talus - arthroscopie pour bursite pré-tendineuse rétro-calcanéenne- persistance des douleurs - échec thérapeutique Avis​

Contacten

 

Laatst aangepast op 13 december 2018