Socioprofessionele rehabilitatie of heroriëntatie

Een arbeidsongeschikte persoon kan een traject van socioprofessionele rehabilitatie of  heroriëntering volgen. Wie komt in aanmerking en hoe verlopen de trajecten?

 

Komt u in aanmerking voor socioprofessionele rehabilitatie?

U kan een traject van socioprofessionele rehabilitatie aanvatten:

 •  indien u arbeidsongeschikt bent
 •  indien uw competenties opnieuw  moeten worden geactualiseerd  voor de uitoefening van
  • uw laatste beroep
  • of enig ander beroep op basis van uw diploma’s of van uw beroepservaring.
 
   

Komt u in aanmerking voor socioprofessionele heroriëntering?

 
U kan een socioprofessioneel heroriënteringstraject aanvatten indien:
 •  u arbeidsongeschikt bent
 • u niet meer in staat bent om
  • uw laatste beroep
  • of enig ander beroep op basis van uw diploma’s of van uw beroepservaring uit te oefenen.
    
 

Verloop van het professionele heroriënterings- of rehabilitatietraject


Een heroriënterings- of rehabilitatietraject omvat verscheidene noodzakelijke etappes. U start de procedure van socioprofessionele re-integratie met een onderhoud bij de adviserend arts en eindigt met nieuwe, aan uw gezondheidstoestand  aangepaste competenties waardoor u naar de arbeidsmarkt kunt terugkeren.
 

Voordelen van de socioprofessionele re-integratie

 • De deeltijdse werkhervatting

  Hierdoor kunt u in samenwerking met de adviserend arts en de werkgever het werk naar eigen ritme hervatten.
  De erkenning van de arbeidsongeschiktheid evenals een zeker uitkeringsbedrag blijven behouden.
 • De opleiding of de stage

Hierdoor kunt u uw competenties bijwerken (socioprofessionele rehabilitatie) of nieuwe competenties verwerven (socioprofessionele heroriëntering). Die mogelijkheden verhogen uw kansen op een werk dat aan uw bekwaamheden is aangepast.
 •  Financiële voordelen
  •  U blijft arbeidsongeschikt erkend en uw uitkeringen ontvangen.
  • Al uw kosten in verband met het socioprofessionele heroriënterings- of rehabilitatietraject worden vergoed: inschrijvings-, materiaal-, reiskosten, enz.
  • U ontvangt een premie van 5 EUR voor ieder effectief gevolgd uur opleiding en een premie van 500 EUR wanneer u de opleiding succesvol afrondt.

 

Actoren betrokken bij de socioprofessionele re-integratie

 • De ziekenfondsen: de adviserend artsen en hun medisch-sociale teams
 • De externe partners: de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREM, ACTIRIS, ADG) en de agentschappen voor de re-integratie van de personen met een handicap van uw gewest (VDAB, PHARE, AWIPH, DPB)
 • Onze Geneeskundige raad voor invaliditeit en Afdeling socioprofessionele  re-integratie
 

Contacten

 

Laatst aangepast op 29 januari 2018