Socioprofessionele rehabilitatie of heroriëntatie

Een arbeidsongeschikte persoon kan een traject van socioprofessionele rehabilitatie of  heroriëntering volgen. Wie komt in aanmerking en hoe verlopen de trajecten?


Komt u in aanmerking voor socioprofessionele rehabilitatie?

U kan een traject van socioprofessionele rehabilitatie aanvatten:

 •  als u arbeidsongeschikt erkend bent
 •  als uw competenties opnieuw  moeten worden geactualiseerd  voor de uitoefening van
  • uw laatste beroep
  • of enig ander beroep op basis van uw diploma’s of van uw beroepservaring.

Komt u in aanmerking voor socioprofessionele heroriëntering?

U kan een socioprofessioneel heroriënteringstraject aanvatten:

 • als u arbeidsongeschikt erkend bent
 • als u niet meer in staat bent om:
  • uw laatste beroep
  • of enig ander beroep op basis van uw diploma’s of van uw beroepservaring uit te oefenen.

Verloop van het professionele heroriënterings- of rehabilitatietraject

Een heroriënterings- of rehabilitatietraject omvat verscheidene noodzakelijke stappen. U start de procedure van socioprofessionele re-integratie met een afspraak bij de adviserend arts en eindigt met nieuwe, aan uw gezondheidstoestand  aangepaste competenties waardoor u naar de arbeidsmarkt kunt terugkeren.

Wat zijn de voordelen van de socioprofessionele re-integratie?

De deeltijdse werkhervatting

Hierdoor kunt u in samenwerking met de adviserend arts en de werkgever het werk naar eigen ritme hervatten.
De erkenning van de arbeidsongeschiktheid evenals een zeker uitkeringsbedrag blijven behouden zolang de goedkeuring van de Geneeskundige raad voor invaliditeit met betrekking tot uw traject geldig blijft.

De opleiding

Door het volgen van een opleiding verwerft u nieuwe competenties waardoor het opnieuw mogelijk is om terug naar de arbeidsmarkt te keren.

Financiële voordelen na goedkeuring van uw traject door de Geneeskundige raad voor invaliditeit

 • U blijft arbeidsongeschikt erkend en uw uitkeringen ontvangen.
 • De kosten in verband met het socioprofessionele heroriënterings- of rehabilitatietraject worden vergoed: inschrijvings-, vervoerskosten, enz.
 • U ontvangt een premie van 5 EUR (bruto) voor ieder effectief gevolgd uur opleiding en een premie van 500 EUR (bruto) wanneer u de opleiding succesvol afrondt.

Actoren betrokken bij de socioprofessionele re-integratie

 • De ziekenfondsen: de adviserend artsen en hun medisch-sociale teams
 • De externe partners: de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREM, ACTIRIS) en de agentschappen voor de re-integratie van de personen met een handicap van uw gewest (GTB, PHARE, AViQ)
 • Onze Geneeskundige raad voor invaliditeit en Afdeling socioprofessionele  re-integratie
 

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 november 2019