Bepaalde diabetespatiënten volgen via terugbetaalde educatieverstrekkingen

Vanaf 1 mei 2018 kunnen diabetespatiënten gebruikmaken van educatieverstrekkingen, als gevolgd worden via het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ en behoren tot een subdoelgroep.


Welke voorwaarden zijn er om recht te hebben op terugbetaalde educatieverstrekkingen? Wie behoort tot deze subdoelgroep?

Een patiënt heeft recht op terugbetaalde educatieverstrekkingen op voorwaarde dat hij:

  • een zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ heeft
  • minimum 15 en maximum 69 jaar is
  • een verhoogd cardiovasculair risico heeft door een BMI> 30 en/of arteriële hypertensie
  • een voorschrift van zijn /haar huisarts heeft voor deze educatieverstrekkingen

Wie mag de verstrekkingen aanrekenen? 

Verschillende zorgverleners kunnen educatieverstrekkingen verlenen, naargelang de noden van de patiënt.

Diabeteseducatoren, diëtisten en apothekers kunnen diabeteseducatieverstrekkingen individueel of in groep geven. Thuisverpleegkundigen kunnen deze alleen individueel aan huis bij de patiënt geven en kinesitherapeuten kunnen dat alleen in groep.

Al deze zorgverstrekkers moeten beschikken over een RIZIV nummer.

Duur en aantal deelnemers?

Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 patiënten.

Hoeveel verstrekkingen per jaar? 

De patiënt heeft recht op maximum 4 educatievertrekkingen per jaar individueel, in groep of een combinatie van beide.

Wat betaalt de patiënt voor deze educatieverstrekkingen? 

Het ziekenfonds betaalt deze educatievestrekkingen volledig terug.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 01 oktober 2021