Regelgeving zorgtrajecten sinds 1 mei 2018

Een overzicht van de huidige regelgeving zorgtrajecten op het vlak van de diabeteseducatie, de terugbetaling van zelfzorgmateriaal en de forfaitaire honoraria voor specialisten.


Diabeteseducatie: wat betalen we terug?

Reeks van 5 verstrekkingen per jaar en éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen

 • Elke patiënt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar.
 • Minstens één van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren.
 • Elke patiënt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat ten minste één 1 van de 1e reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven.
 • Deze 5 bijkomende verstrekkingen zijn mogelijk gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
 • Dit geldt voor elke patiënt ongeacht of hij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesovereenkomst of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen

Educatie thuis, in de praktijkruimte of in groep

 • De educatie mag gebeuren bij de patiënt thuis, in de prakrijkruimte of in groep.
 • Een groepszitting duurt minimum 2 uur voor maximum 10 deelnemers.  

Aanpassing vanaf 1 juli 2022

Ook patiënten die nog geen zorgtraject afgesloten hebben, hebben recht op terugbetaalde educatieverstrekkingen als het zorgtraject maximum 3 maanden na datum van het voorschrift van de educatieverstrekkingen in werking treedt.

Terugbetaling van het zelfzorgmateriaal diabetes

Patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 hebben recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.

Forfaitaire honoraria voor specialisten

Het ziekenfonds betaalt geen jaarlijks forfaitair honorarium aan de specialist wanneer:

 • een patiënt met zorgtraject diabetes type 2 opgenomen wordt in een diabetesovereenkomst
  Uitzondering: wanneer een patiënt met zorgtraject diabetes type 2 tijdelijk overschakelt naar groep C1 van de diabetesovereenkomst blijft het forfaitair honorarium behouden
 • een patiënt met zorgtraject chronische nierinsufficiëntie wordt opgenomen in een overeenkomst dialyse .

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 29 juni 2022