Wijzigingen in de regelgeving zorgtrajecten

Vanaf 1 mei 2018  wijzigt de regelgeving zorgtrajecten (url1)  op het vlak van de diabeteseducatie, de terugbetaling van zelfzorgmateriaal en de forfaitaire honoraria voor specialisten.


Diabeteseducatie: wat verandert er?

Afschaffing van:

 • de 3 verschillende modules opstart-, opvolg- en extra educatie
 • de verplichting educatie, te volgen in kritische situaties.

Reeks van 5 verstrekkingen per jaar en éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen

 • Elke patiënt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar.
 • Minstens één van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren.
 • Elke patiënt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat ten minste één 1 van de 1e reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven.
 • Deze 5 bijkomende verstrekkingen zijn mogelijk gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
 • Dit geldt voor elke patiënt ongeacht of hij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesovereenkomst of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen

Educatie thuis, in de praktijkruimte of in groep

 • De educatie mag gebeuren bij de patiënt thuis, in de prakrijkruimte of in groep.
 • Een groepszitting duurt minimum 2 uur voor maximum 10 deelnemers.  
 • Er zijn 3 nieuwe nomenclatuurcodes (educatie in de praktijkkamer, thuis of in groep).

Overgangsmaatregelen

In 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving (opstart-, opvolg en extra educatie). Zorgverleners kunnen deze educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving geven tot ten laatste 31.12.2018. 

Wat verandert aan de terugbetaling van het zelfzorgmateriaal diabetes?

Vanaf 1 mei 2018 hebben de patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.

Wat verandert op het vlak van de forfaitaire honoraria voor specialisten?

Vanaf 1 mei 2018 betaalt het ziekenfonds geen jaarlijks forfaitair honorarium meer aan de specialist wanneer:

 • een patiënt met zorgtraject diabetes type 2 opgenomen wordt in een diabetesovereenkomst
  Uitzondering: wanneer een patiënt met zorgtraject diabetes type 2 tijdelijk overschakelt naar groep C1 van de diabetesovereenkomst blijft het forfaitair honorarium behouden
 • een patiënt met zorgtraject chronische nierinsufficiëntie wordt opgenomen in een overeenkomst dialyse .

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 02 augustus 2018