Alternatieve zorgvormen voor kwetsbare ouderen: 3e projectfase

Voor de 3e fase van 'Protocol 3' zijn er 19 projecten in aanmerking genomen. Een aantal daarvan zijn het resultaat van de fusie van geografisch nabijgelegen projecten.


COVID-19: Onze uitzonderlijke maatregelen om continuïteit in onze alternatieve zorgvormen te ondersteunen gedurende de crisis

In de context van de Covid-19-crisis is het belangrijk dat de ouderen met complexe noden inzake zorg en thuishulp verder kunnen genieten van de best mogelijke zorg. Om hieraan te kunnen beantwoorden en rekening houdend met de fysieke afstand, vergoeden wij tijdelijk verschillende verstrekkingen op afstand die mogelijk zijn in het kader van de Protocol 3-overeenkomst.

Meer info over deze uitzonderlijke maatregelen COVID-19 voor de continuïteit in onze alternatieve zorgvormen voor kwetsbare ouderen

Wat zijn de doelstellingen van die 3e projectfase?

De doelstellingen, de inhoud, de frequentie van de acties en de doelgroep van die 3e projectfase zijn vastgelegd op basis van aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek dat tijdens de eerste 2 projectoproepen is gevoerd.

De geselecteerde acties voor die 3e fase beantwoorden aan het criterium 'kosteneffectiviteit':

  • Ze zijn gunstig voor de patiënten en hun naasten.
  • Ze zorgen voor een afname van de totale kosten ten laste van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Die 'kostenefficiënte' acties zijn in alle projecten van fase 3 terug te vinden. De 3e fase beoogt dus een standaardisering en formalisering van de acties.

Een van de belangrijkste doelstellingen blijft de ondersteuning van een globale, multidisciplinaire en geïntegreerde tenlasteneming van patiënten. BelRAI blijft daartoe een essentieel instrument dat bijdraagt tot een multidisciplinaire en kwalitatieve planning van de zorg en voor het delen van de gegevens onder zorgverleners.

Welke verstrekkingen en projecten zijn voor die 3e fase geselecteerd?

De 19 projecten die voor de 3e fase in aanmerking zijn genomen, stellen 3 basisverstrekkingen voor:

  • casemanagement (zorgcoördinatie in de ruime zin)
  • ergotherapie
  • psychologische follow-up.

Elf van die projecten stellen een of meerdere aanvullende verstrekkingen voor: controlebezoek 's nachts, zorgeducatie, groepssessies ergotherapie en psychologische follow-up en groepssessies voor mantelzorgers van rechthebbenden die aan dementie lijden.

Die verstrekkingen, die op een gering aantal patiënten betrekking hadden, konden niet tijdens de vorige fasen worden geëvalueerd maar ze konden onder bepaalde voorwaarden toch nog door een deel van de projecten van fase 3 worden voorgesteld.

Sommige projecten hebben ook gevraagd om verder patiënten jonger dan 60 jaar te kunnen verwelkomen, zoals in de vorige fasen, wanneer die aan chronische of ernstig invaliderende aandoeningen lijden.

Een aangepaste versie van de overeenkomst is op 01 maart 2021 in werking getreden. De wijzigingen betreffen enerzijds de organisatie van de verlening van de verstrekkingen en anderzijds de berekeningswijze van hun financiering.

Lijst van de projecten van fase 3

Hoe ondersteunen wij de projecten?

In deze 3e fase focust de omkadering van de projecten zich enkel op administratieve follow-up.

De belangrijkste instrumenten en referenties blijven identiek.

Hoeveel bedraagt de financiering van de projecten?

De globale financiering van de projecten bedraagt 12.841.000 EUR voor 2021.

Hoe evalueren we deze 3e fase?

Met het oog op een eventuele voortzetting van het project vroegen we het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een evaluatie te maken van de 3e fase. Ontdek hier het rapport van het KCE, waarin ze aanbevelen om een stabiel structureel kader te creëren voor geïntegreerde zorg.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 18 november 2021